Podobno melomani dzielą się na tych, którzy lubią Wagnera i nie przepadają za Brucknerem oraz na tych, którzy uwielbiają Brucknera i nie znoszą Wagnera.

Wszyscy jednak jednogłośnie stwierdzą, że muzyka obu kompozytorów nie pozostawia nikogo obojętnym. Wiele poruszających fragmentów można znaleźć w symfoniach Antona Brucknera. Doskonałą okazją do wysłuchania jednej z nich będzie Koncert Finałowy XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki religijnej w Rumi, im. Ks. Stanisława Ormińskiego.

Koncert odbędzie się w sobotę 25 października br.,  w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych Salezjanów św. Jana Bosko, o godz. 16:00.

Orkiestrę Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej poprowadzi Dyrektor Artystyczny PFB – Ernst van Tiel.

Publiczność usłyszy m.in. IV Symfonię Romantycznę Es-dur, będącą uosobieniem ówczesnej niemieckiej, romantycznej wrażliwości oraz monumentalne „Te Deum” z udziałem Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Wystąpią także: sopranistka: Barbara Kubiak, alt-Ewa Marciniec, tenor – Adam Zdunikowski oraz bas – Szymon Kobyliński.

Background:

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

Festiwal odbywa się corocznie w październiku w Rumi w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych salezjanów św. Jana Bosko.

Inspiracją do zorganizowania Festiwalu była postać, pracującego przez 26 lat w Rumi, wybitnego muzyka i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego.

W ramach Festiwalu przeprowadzane są trzy konkursy:

    Konkurs muzyki organowej – dla młodych organistów do 27 roku życia
    Konkurs zespołów chóralnych – w trzech kategoriach oceniania
    Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim

Festiwal daje możliwość porównania dorobku artystycznego chórów i organistów, jest płaszczyzną wymiany doświadczeń między uczestnikami w zakresie prezentowanych utworów, szczególnie ich interpretacji, jak również poprzez założenia regulaminowe, jest skutecznym promotorem muzyki kompozytorów polskich, co ma szczególne znaczenie w przypadku wykonawców zagranicznych.
Doświadczenia z poprzednich edycji Festiwalu, wskazują jednoznacznie na charakter promocyjny imprezy, również w stosunku do występujących zespołów chóralnych oraz młodych organistów, dla których laury rumskiego Festiwalu, stały się przepustką do zaistnienia  w szeroko rozumianym świecie muzycznym.
W dotychczasowych 20 edycjach Festiwalu wzięło udział:

    567 zespołów chóralnych z Polski, Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Szwecji
    310 organistów z Polski, Białorusi, Niemiec, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Rosji i Szwecji
    35 orkiestr dętych z Polski

Ponadto organizatorzy Festiwalu ogłosili i przeprowadzili pod Patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i Inspektora Salezjańskiej Prowincji w Pile, cztery konkursy kompozytorskie:

    „Pomorski siew św. Wojciecha” – z okazji 1000-lecia chrztu Gdańska i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha – w roku 1997
    „Christus natus est nobis – Jubileusz 2000” – z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa – w roku 2000
    „Maria Auxilium Christianorum” – na pieśń maryjną – z okazji 15-lecia Festiwalu – w roku 2003
    „Mater Familiae” – na pieśń o matce – do 15 w roku 2009

Corocznie w ramach Festiwalu odbywa się seminarium dla dyrygentów na temat związany z problemami wykonawczymi muzyki chóralnej oraz kurs mistrzowski dla młodych organistów, prowadzone przez wybitne autorytety muzyczne.
Ważnym elementem Festiwalu są koncerty gościnne, odbywające się na zakończenie każdego konkursu w wykonaniu wybitnych artystów i zespołów profesjonalnych.

Współorganizatorami Festiwalu są:

    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    Zgromadzenie Salezjanów św. Jana Bosko
    Kuria Metropolitalna w Gdańsku
    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
    Urząd Miasta Rumi
    Starostwo Powiatowe w Wejherowie
    Polska Filharmonia Bałtycka
    Uczelnie Muzyczne w kraju i za granicą
    Polski Związek Chórów i Orkiestr