Gdańsk to miasto o bogatej, kilkusetletniej tradycji organowej. Tutaj znajdują się znakomite, zabytkowe instrumenty. Tutaj tworzyli tacy artyści jak Friedrich Wilhelm Markull, Kacper Förster, Johann Goldberg czy Paul Siefert.

Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha” odbywają się rokrocznie od ponad 20 lat dla podtrzymywania wielowiekowej tradycji prezentowania w Gdańsku muzyki organowej. Osiągane jest to poprzez prezentację muzyki organowej w wykonaniu organistów z wielu ośrodków muzycznych, w tym przede wszystkim przez udział w koncertach artystów związanych z Gdańskiem, prezentujących bogatą twórczość Jana Sebastiana Bacha oraz dorobek literatury organowej swoich państw.
Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha” mają ponadto wymiar edukacyjny: muzyka organowa rozbrzmiewa w zabytkowych murach kościoła św. Mikołaja, przybliżając tym samym publiczności historię tej barokowej świątyni, bogactwo jej budowy, rzeźbiarstwa i malarstwa.
Cykl przyczynia się do promowania miasta Gdańska jako jednego z najważniejszych ośrodków  muzyki  organowej na mapie kulturalnej Europy Północnej. Cykl wzbogaca również wiosenną ofertę kulturalną Gdańska – międzynarodowego i prestiżowego ośrodka kultury w zjednoczonej Europie.
Ponadto w roku dziewiątej edycji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. J.P. Sweelincka (24-29 września 2015 r.), w ramach cyklu wystąpią  laureaci  siódmej edycji Konkursu (2009) – zdobywca I miejsca Maciej Zakrzewski i zdobywczyni  III nagrody Antonina Krymova. 21 kwietnia zaprezentuje się laureat II nagrody ósmej edycji konkursu (2012) – Marcin Miłosz Grzegorczyk.

Bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty cyklu sprzyja zachęceniu szerszej publiczności do obcowania z kulturą wysoką. Dodatkowym walorem Koncertów organowych z cyklu „Bliżej Bacha” jest ich prowadzenie przez konferansjera, który w przystępny sposób wprowadza publiczność w arkana muzyki i literatury organowej.

Wykonawcy:

14/4        Daniel Nowak
        Andrzej Nurcek
21/4         Marcin Miłosz Grzegorczyk
28/4         Arkadiusz Bialic
5/5         Gottfried Preller (Niemcy)
12/5        Andreas Cavelius (Niemcy)
19/5        Martin Kovarik (Czechy)
26/5        Antonina Krymova (Rosja
2/6        Maciej Zakrzewski