Gdańsk to miasto o bogatej, kilkusetletniej tradycji organowej. Tutaj znajdują się znakomite, zabytkowe instrumenty. Tutaj tworzyli tacy artyści jak Friedrich Wilhelm Markull, Kacper Förster, Johann Goldberg czy Paul Siefert.


Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha” odbywają się rokrocznie od ponad 20 lat dla podtrzymywania wielowiekowej tradycji prezentowania w Gdańsku muzyki organowej. Osiągane jest to poprzez prezentację muzyki organowej w wykonaniu organistów z wielu ośrodków muzycznych, w tym przede wszystkim przez udział w koncertach artystów związanych z Gdańskiem, prezentujących bogatą twórczość Jana Sebastiana Bacha oraz dorobek literatury organowej swoich państw.


Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha” mają ponadto wymiar edukacyjny: muzyka organowa rozbrzmiewa w zabytkowych murach kościoła św. Mikołaja, przybliżając tym samym publiczności historię tej barokowej świątyni, bogactwo jej budowy, rzeźbiarstwa i malarstwa.Cykl przyczynia się do promowania miasta Gdańska jako jednego z najważniejszych ośrodków  muzyki  organowej na mapie kulturalnej Europy Północnej. Cykl wzbogaca również wiosenną ofertę kulturalną Gdańska – międzynarodowego i prestiżowego ośrodka kultury w zjednoczonej Europie.


Bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty cyklu sprzyja zachęceniu szerszej publiczności do obcowania z kulturą wysoką. Dodatkowym walorem Koncertów organowych z cyklu „Bliżej Bacha” jest ich prowadzenie przez konferansjera, który w przystępny sposób wprowadza publiczność w arkana muzyki i literatury organowej.

 

Wykonawcy:

19/4                Bernhard Leonardy (Niemcy)

26/4                Anastasia Kovbyk (Rosja)


laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury

za zajęcie III miejsca w IX Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej
im. J.P. Sweelincka (2015)

10/5                Patryk Podwojski, organy

                        Kamila Olas, akordeon

17/5                Marek Stefański

24/5                Mario Duella (Włochy)

                        Marino Bedetti (Włochy), obój

31/5                Kamil Dżalak

                        Julian Gołosz

7/6                  Maria Gavryluk


Tomasz Sadowski, prowadzenie


Organizatorzy:

Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku

Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku


Współpraca:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku