Tygrysy, największy gatunek dziko żyjących kotów, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych zwierząt na świecie. Jest także jednym z gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem.

W ciągu ostatnich stu lat wyginęło aż 95% populacji tygrysa, w tym aż 3 z 9 podgatunków wyginęło całkowicie. Nie ma już tygrysa kaspijskiego, jawajskiego i balijskiego. O przetrwanie walczą tygrys syberyjski, tygrys bengalski, tygrys indochiński, tygrys południowochiński, tygrys sumatrzański i tygrys malezyjski.  
W sumie na wolności żyje zaledwie 3200 osobników tygrysa. Nie bez przyczyny tygrys znajduje się na liście gatunków objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej oraz w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Główną przyczyna śmierci tygrysów jest kłusownictwo (78%). Martwy tygrys jest więcej warty niż żywy. Każda część ciała tygrysa to wielkie pieniądze. Tygrysie organy i kości są popularnymi składnikami preparatów tradycyjnej medycyny azjatyckiej tzw. produktów TAM (ang. Traditional Asian Medicine, w skrócie TAM) praktykowanej także poza granicami Azji (niestety również w Polsce!). Na tygrysy poluje się także dla pięknych skór, które potem zdobią podłogi domów na całym świecie – tygrysia skóra jest symbolem władzy, bogactwa i luksusu. Nielegalny handel skórami, kośćmi i organami tygrysów jest dziś często − po handlu bronią i narkotykami – najbardziej dochodowym nielegalnym procederem w wielu krajach. Według raportu Tylko skóra i kości przygotowanego przez organizację TRAFFIC, w latach 2000-2012 skonfiskowano części tygrysów należące do ponad 1 400 zwierząt, co oznacza że każdego roku traciło życie średnio 110 tygrysów. Szacuje się, że z powodu kłusownictwa każdego tygodnia giną aż dwa dziko żyjące tygrysy.

Organizacja WWF prowadzi międzynarodowy program ochrony tygrysów TX2, którego celem jest podwojenie liczby tygrysów żyjących na wolności do 2022 roku, kiedy przypada kolejny według kalendarza chińskiego Rok Tygrysa. W programie bierze udział 13 państw, w których ocalały ostatnie osobniki tygrysa – Indie, Nepal, Rosja, Tajlandia, Wietnam, Myanmar (Birma), Chiny, Laos, Kambodża, Bhutan, Bangladesz, Indonezja i Malezja. WWF we współpracy z rządami i lokalnymi społecznościami walczy z kłusownictwem, nielegalnym wycinaniem drzew, prowadzi działania edukacyjne i wprowadza nowe tygrysy do naturalnego środowiska. Działania te wspiera Leonardo di Caprio.
Skuteczna walka z kłusownictwem jest możliwa, świadczy o tym chociażby sukces nepalski, gdzie w ubiegłym roku, już po raz drugi nie odnotowano żadnego przypadku nielegalnego zabijania dzikich zwierząt w ciągu całego roku kalendarzowego. Wcześniej udało się to w 2011 roku, gdzie dzięki m.in. wsparciu finansowemu amerykańskiego aktora, w Parku Narodowym Bardia udało się zwiększyć liczbę tygrysów z 18 do 50 osobników.
W Polsce w ramach kampanii #RatujTygrysy #PodajDalej WWF koncentruje się na działaniach na rzecz ochrony tygrysów z kompleksu leśnego Belum-Temengor w Malezji. Według ostatnich danych liczebność tygrysów malajskich skurczyła się z szacowanych na lata 50-te, 3 tysięcy osobników, najpierw do 500 w 2010 roku, a obecnie do 250-340 tygrysów. Belum-Temengor jest jedną z najważniejszych ostoi podgatunku tygrysa malajskiego. Organizacja WWF Polska zbiera fundusze, które sfinansują prace specjalnych patroli kierowanych przez doktora Marka Rayana Darmaraj, których celem jest m.in. instalowanie fotopułapek rejestrujących działania kłusowników oraz demontaż i ratowanie zwierząt schwytanych we wnyki. Patrole trwają minimum cztery dni, a z racji trudnego terenu odbywają się pieszo. Patrole WWF pomogły już w uwolnieniu z kłusowniczych pułapek pierwszych zwierząt. Ich działania doprowadziły również do rozpoczęcia budowy pierwszego w tym regionie Malezji przejścia dla zwierząt pod ruchliwą drogą oddzielająca Park Belum od Rezerwatu Leśnego Temengor.

Więcej informacji na stronach www.ratujtygrysy.pl i https://www.facebook.com/WWFpl

 

***

O WWF: WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działając od ponad 50 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce WWF działa na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów. WWF Polska prowadzi też działania edukacyjne i promuje rozwiązania prawne, które mogą pomóc w powstrzymaniu zmian klimatu. WWF od lat walczy również z przemytem zwierząt i nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami. Więcej informacji na stronie www.wwf.pl.