Podczas konferencji prasowej Maroka, prezentującej liczne atrakcje turystyczne tego kraju, w tym ogrody pokazane w programie zrealizowanym przez TVN, Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset wręczył Khalidowi Mimi, Dyrektorowi Biura Turystyki Maroka w Polsce, certyfikat dokumentujący członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki.

Prowadzone w trakcie targów rozmowy dotyczyły współpracy przy promocji Maroka w Polsce, organizacji e-learningu i wyjazdów studyjnych.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl