Już za niecałe dwa miesiące Ryanair otworzy bazę w Gdańsku! Z tej okazji ogłaszamy fantastyczny konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych w Gdańsku z bardzo atrakcyjną nagrodą czyli lotem nad Gdańskiem samolotem, który będzie „nocował” w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Ryanaira dla szkół podstawowych
„Marzenia uskrzydlają”
1. Tylko 30 szkół podstawowych zostanie zaakceptowane do udziału w konkursie.
2. Ryanair wybierze 30 szkół na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.
3. Aby wziąć udział w konkursie szkoły podstawowe muszą wysłać zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mailowy konkurs@ryanair.com .
4. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie mija 15 września 2014r.
5. Do 19 września 2014r.  Ryanair wyśle do wybranych szkół, drogą mailową  potwierdzenie ich udziału w konkursie.
6. Aby ubiegać się o nagrodę, każda szkoła podstawowa musi przesłać jedną pracę artystyczną.
7. Praca artystyczna musi obejmować temat:  „Twój lot Ryanairem do wymarzonego miejsca w Europie”.
8. Forma pracy artystycznej jest dowolna, np. obraz, kolaż, model, rzeźba itp.
9. Zdjęcia ukończonej pracy artystycznej muszą być złożone do godziny 23:59, 30 września 2014r. Zdjęcia należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres konkurs@ryanair.com
10. Do zdjęć należy dołączyć:
I.  Tytuł pracy
II. Nazwę szkoły i klasy
III. Dane kontaktowe do szkoły/nauczyciela
11. Zdjęcia muszą być przesłane w formacie JPEG (800×450, maksymalny rozmiar pliku 110kB)
12. Wszystkie elementy składające się na pracę artystyczną stają się własnością Ryanair.
13. 10 zakwalifikowanych prac artystycznych zostanie zamieszczone na www.ryanair.com/pl na okres od 2 do 10 października 2014r.
14. 2 października 2014r. Ryanair otworzy publiczne głosowanie na stronie www.ryanair.com/pl dla 10 zakwalifikowanych prac artstycznych. Głosowanie zostanie zamknięte 10 października o godz. 12:00 (CET).
15. Po tym czasie, Ryanair wybierze 3 szkoły z największą liczbą głosów.
16. Tylko 1 grupa (maksymalnie 40 dzieci) z każdej zwycięskiej szkoły może wziąć udział w locie nad Gdańskiem.
17. Ryanair w okresie od 13 do 15 października 2014r., powiadomi 3 szkoły podstawowe o wygranej.
18. Nagrodą w konkursie jest lot Ryanairem nad Gdańskiem planowany na 27 października 2014r. (poniedziałek) – dokładny czas lotu zostanie określony przez Ryanair.
19. Lot Ryanair nad Gdańskiem, planowany jest z wylotem i powrotem do Gdańsk Lech Walesa Airport – nie będzie lądował na żadnym innym lotnisku/w innym kraju.
20. Poszczególne szkoły są odpowiedzialne za transport dzieci do/z lotniska.
21. Listy obejmujące imiona i nazwiska dzieci oraz  nauczycieli/opiekunów ze zwycięskich szkół muszą być złożone do godziny 17:00 GMT, 17 października 2014r.
22. Wskaźnik osób dorosłych na grupę dzieci podczas podróży wynosi 1:10 (na każde 10 podróżujących dzieci musi być obecna 1 osoba dorosła).
23. Ryanair zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany tej oferty bez uprzedzenia, według własnego uznania, w dowolnym czasie.
24. Nie będą dokonywane płatności za korzystanie z któregokolwiek z elementów prac artystycznych składanych do konkursu Ryanair, w tym między innymi do druku, wykorzystania online i w innych mediów.
25. Wszelka korenspondecja e-mail, będzie przyjmowana w języku polskim lub angielskim.
26. Wszelkie informacje dotyczące konkursu należy przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres konkurs@ryanair.com
27. Uczestnicy lotu nad Gdańskiem z 3 zwycięskich szkół nie muszą posiadać ważnych paszportów, aczkolwiek szkoły ponoszą pełną odpowiedzialność dotyczącą zapewnienia zgody od rodziców dla dzieci na wzięcie udziału w całym wydarzeniu i locie (co może obejmować również ukazanie się wizerunku dzieci w mediach).