Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiegoi Agencja Rozwoju Mazowsza zapraszają na konferencję prasową dotyczącą:

• uruchomienia na Mazowszu portalu informacyjnego www.mazowszanie.eu

• utworzenia blisko 200 lokalnych punktów darmowego dostępu do Internetu

• prezentacji rodzinnej gry planszowej „Mazowszanie”

Konferencja odbędzie się 15 października br. o godz. 9.00

w NoveKino Przedwiośnie w Płocku przy ul. Tumskiej 5a, z udziałem:

Adama STRUZIKA – Marszałka Województwa Mazowieckiego

Krzysztofa FILIŃSKIEGO – Prezesa Agencji Rozwoju Mazowsza

oraz osób odpowiedzialnych za tworzenie projektu.

Portal „Mazowszanie.eu” jest serwisem informacyjno-transakcyjnym, który ma służyć mieszkańcom wojewódz­twa w codziennym życiu. Baza ofert pracy, lokalne tablice ogłoszeń, pomysł na spędzenie wolnego czasu, cieka­wostki na temat tradycji, historii i zabytków – to część korzyści, jakie portal oferuje mieszkańcom. Innowacyjnym rozwiązaniem jest „wirtualne biurko”, czyli możliwość zespołowej pracy użytkowników.

Lokalne Centra Kompetencji (LCK) to punkty, w których mieszkańcy Mazowsza będą mogli korzystać z dar­mowego dostępu do Internetu i otrzymają informatyczne wsparcie np. w poszukiwaniu pracy, podnoszeniu kom­petencji e-usługach. Na terenie województwa powstaje blisko 200 świetlic wyposażonych w komputery i sprzęt multimedialny.

Gra planszowa „MAZOWSZANIE” jest atrakcyjnym sposobem promocji Mazowsza i wiedzy o województwie. Do 13 listopada na portalu „Mazowszanie.eu” trwa głosowanie, które ma wytypować 24 miasta, miasteczka i wsie. Miej­sca, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną uwiecznione na planszy do gry.

Projekty te stanowią kolejny etap budowy Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”. To jeden z kluczowych projektów województwa mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską, budżet państwa i samorząd.