Już po raz czwarty w Warszawie odbywa się pięciodniowy cykl wydarzeń,podczas którego spotykają się liderzy przemysłu spotkań. Meetings Week Poland 2016 w centrum konferencyjnym stadionu PGE Narodowy potrwa od 14 do 18 marca. Organizatorzy przewidują, że zgromadzi około tysiąca uczestników ze wszystkich stron kraju


Podczas otwarcia „Meetings Week Poland 2016” na warszawskim stadionie PGE Narodowy, minister Witold Bańka powiedział: “Branża spotkań zajmuje w polskiej turystyce ważne miejsce. Jestem przekonany, że tegoroczna konferencja przyczyni się do dalszego dynamicznego jej rozwoju.”


Przemysł spotkań to potężny, zdefiniowany sektor gospodarki krajów rozwiniętych. Odpowiada w nich za 3 do nawet 6 procent produktu narodowego brutto.


W Polsce nie dysponujemy całościowymi danymi na temat wielkości przemysłu spotkań i kreowanych przez niego przychodach. Posługując się jednak nawet danymi cząstkowymi, możemy łatwo dostrzec skalę tego sektora i jego znaczenie dla gospodarki. Otóż, w 2014 roku same noclegi hotelowe, wynikające z uczestnictwa w konferencjach, kongresach, targach czy wystawach, które udało się policzyć w ramach statystyk gromadzonych przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, były warte ok. 1,2 mld zł. A przecież noclegi stanowią tylko ułamek wartości tego rynku. Koszty organizacji imprez, uczestnictwa w nich, podróży, zakupy usług i towarów, generowane w związku z działaniami przemysłu spotkań, to wielokrotność tej wartości. Niektóre szacunki mówią obecnie o ponad 2-procentowym udziale przemysłu spotkań w PNB w Polsce.


W tym roku podczas Meetings Week Poland premierę ma raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016”. Dokument opracowany został już po raz siódmy przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Współpraca z wszystkimi regionalnymi biurami marketingu miejsc (convention bureaux), rekomendowanymi organizatorami kongresów oraz podróży motywacyjnych, obiektami oraz uczelniami wyższymi umożliwiła zebranie danych dotyczących przemysłu spotkań z czternastu województw, kilkudziesięciu obiektów i dała szansę dokonania analizy liczby 33 980 spotkań i wydarzeń. „Oszacowany na podstawie tych danych wkład przemysłu spotkań w gospodarkę kraju to 1577,3 mln zł, a łączny wkład w tworzenie miejsc pracy to 30 312 miejsc pracy w skali kraju. Warto również zwrócić uwagę na ponad 150 międzynarodowych konferencji planowanych w Polsce do 2021 roku oraz prawie 7 mln uczestników spotkań tylko w omawianych spotkaniach w 2015 roku.” – podsumowuje Krzysztof Celuch, kierownik Poland Convention Bureau POT i autor raportu.


Tegoroczna edycja raportu to obraz 33 980 spotkań i wydarzeń, które są ukazane w ujęciu ilościowym i jakościowym.


Analizując liczbę spotkań, które zostały wprowadzone do bazy, możemy zauważyć, iż zdecydowana większość z nich odbyła się w hotelach: 71% czyli 24188 spotkań. Na drugim miejscu uplasowały się obiekty lub sale wynajmowane na specjalne wydarzenia 15% – 5236 spotkań. Trzecią lokatę zajmują centra wystawienniczo-kongresowe 10% – 3338 spotkań. Natomiast na ostatnim miejscu znajdują się szkoły wyższe 4% z 1218 spotkaniami. (Tab. 2). W porównaniu do roku poprzedniego należy więc dostrzec wzrost aktywności obiektów i sal wynajmowanych na specjalne wydarzenia, które zajęły w 2015 roku drugą pozycję.


Najlepszym miesiącem z punktu widzenia liczby spotkań i wydarzeń okazał się ponownie październik, w którym odbyło się 4342 spotkań i wydarzeń, co dało 13% w skali roku.


W ramach raportu została również wzięta pod uwagę liczba uczestników spotkań i wydarzeń w rozbiciu na cztery kategorie: kongresy i konferencje, wydarzenia korporacyjne, wydarzenia motywacyjne, targi i wystawy.


Ponad 44% wszystkich uczestników opisywanych spotkań i wydarzeń stanowili biorący udział w wydarzeniach motywacyjnych, które zgromadziły 3 096 983. Kolejną pozycję zajmowali uczestnicy wydarzeń korporacyjnych 1 605 483 (23%) natomiast 21% czyli 1 462 243 uczestników wzięło udział w targach. Najmniej liczną grupą, jeśli chodzi o uczestnictwo, okazały się konferencje i kongresy: 795 594 uczestników.


W ubiegłym roku, dzięki wydarzeniom organizowanym w Polsce, dochody z usług hotelowych wrosły o1 292 mln zł, zaś dochody z usług gastronomicznych – o 285,3 mln zł.