Odstąpienie od umowy, to uprawnienie, z którego bardzo chętnie korzystają konsumenci. W przypadku planowania urlopu nie zawsze jednak możemy na nie liczyć. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) wymienia, z jakich wakacyjnych zakupów i rezerwacji nie możemy się wycofać.

„W 2017 r. zakupy w internecie stanowiły około 75% skarg, które trafiły do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Nasze doświadczenie potwierdza, że e-konsumenci są przyzwyczajeni do możliwości dokonania zwrotów w ciągu 14 dni, zapominając o wyjątkach. – mówi Magda Witan, główny prawnik ECK.

 

 

Rezygnacja z zakupu biletu lotniczego

Bilety lotnicze najczęściej mają charakter bezzwrotny, nawet jeżeli zostały kupione przez Internet, bo należą do kategorii umów nie objętych prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku zwrotu biletu, linia lotnicza pobiera opłatę. Dla mniej zdecydowanych istnieją taryfy biletowe, umożliwiające rezygnację bez ponoszenia kosztów, cena takiego biletu jest adekwatnie wyższa. Zdarza się, że przewoźnicy wskazują w Ogólnych Warunkach Przewozu sytuacje, w jakich zwracają pieniądze za bilet, lecz są to nagłe okoliczności, tj. śmierć lub ciężka choroba najbliższej osoby. W przypadku niewykorzystania biletu można dochodzić zwrotu opłaty lotniskowej, lecz zwykle są to niewielkie kwoty.

Rezygnacja z rezerwacji noclegu

Podobnie jak w przypadku zakupionego biletu lotniczego, właściciel hotelu również nie musi godzić się na bezpłatną rezygnację w ciągu 14 dni. Klient i przedsiębiorca mogą jednak umówić się, że od danej umowy (np. wynajmu apartamentu) można odstąpić bez ponoszenia kosztów, często jednak cena takiej rezerwacji jest wyższa. W niektórych krajach (np. Austrii) w przypadku rezygnacji z umowy z winy konsumenta, jest on zobowiązany do uiszczenia kosztów rezerwacji. Hotel nawet nie musi w swoim regulaminie mieć zapisów dotyczących jej anulowania.

Rezygnacja z zakupionego biletu na festiwal lub mecz

Biletu na wydarzenie artystyczne, sportowe lub muzyczne też nie możemy zwrócić w ciągu 2 tygodni, mimo, że kupiliśmy go przez internet. W sytuacji, gdy konsument nie ma możliwości skorzystania z zakupionego biletu np. z powodu choroby jedynym rozwiązaniem może być jego odsprzedaż w serwisie internetowym. Prawo zabrania sprzedaży takiego biletu powyżej jego pierwotnej ceny, czyli z zyskiem. Często zdarza się jednak, że firmy prowadzące sprzedaż biletów na koncert w swoich regulaminach wyłączają prawo konsumenta do odsprzedaży biletu, wówczas traci on możliwość odzyskania pieniędzy za niewykorzystany bilet.

 

Rezygnacja z wycieczki kupionej w biurze podróży

Od 1 lipca nowe przepisy dotyczące organizacji imprez turystycznych wprowadzają zmiany w kwestii odstąpienia od umowy. Podróżni, którzy zawarli umowę z organizatorem turystycznym będą mogli odstąpić, jeżeli w miejscu planowanego pobytu zaistnieją nadzwyczajne okoliczności np. destabilizacja polityczna czy klęska żywiołowa. Co wiecej turyści, będą mogli odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni, jeżeli wycieczkę wykupili poza lokalem firmy, chyba, że umowa została zawarta w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez klienta. Dodatkowo konsument może zrezygnować z wykupionego urlopu, jeżeli jego cena wzrosła o więcej niż 8% w stosunku do umówionej kwoty.

Rezygnacja z zakupionego produktu w lokalnym sklepie

Poza internetowymi sprzedawcami wiele sklepów stacjonarnych umożliwia odstąpienie od umowy w ciągu 14, 20, a nawet 30 dni. Należy pamiętać, że taka praktyka stanowi wyłącznie dobrą wolę sprzedawcy. Oznacza to, że kupując np. strój kąpielowy czy wakacyjne pamiątki w sklepie stacjonarnym, sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia towaru z powrotem. Warto zapytać obsługę sklepu jeszcze przed zakupem, czy można się rozmyślić i w jakim czasie.