„W najbliższych latach fundusze norweskie i fundusze EOG będą wykorzystywane głównie do działań na rzecz innowacji i wzrostu w Europie poprzez współpracę między Norwegią i państwami beneficjentami”, powiedziała norweska minister ds. EOG i EU Elisabeth Aspaker.

Rząd norweski i UE podpisały umowę dotyczącą nowego wsparcia Norwegii dla najmniej zamożnych państw w EOG. Norwegia będzie przekazywać ok. 3,3 mln koron (ok. 391,4 mln euro) rocznie w latach 2014-2021.

Priorytetem dla rządu będzie wsparcie wysiłków na obszarze innowacji, badań i edukacji. Równie ważne będziebezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatu i ściślejsza współpraca między Norwegią i państwami beneficjentami na obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Fundusze norweskie i fundusze EOG od lat przyczyniają się do wzmocnienia więzi i współpracy między Norwegią i tymi państwami. W kolejnych latach nacisk zostanie położony na dalszy rozwój współpracy dwustronnej.

 

„Pracujemy także nad tym, aby wspierać dalsze uczestnictwo norweskich firm, badaczy, gmin, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w programach i wspólnych projektach. Daje to norweskim podmiotom możliwość zebrania międzynarodowych doświadczeń i uzyskania dostępu do ważnych sieci w Europie, która jest naszym największym rynkiem eksportowym”, mówi Elisabeth Aspaker.

 

Prawa podstawowe


Rząd będzie też nadal wykorzystywać Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG do wzmacniania procesów demokratycznych i poszanowania praw człowieka w Europie, w tym na cele związane z poprawą warunków życia Romów.


Tworzony jest także fundusz regionalny o wartości 100 mln euro. W Europie jest szereg wyzwań mających wpływ na wiele krajów i regionów, którym można  stawić czoła tylko dzięki wysiłkom transgranicznym. Fundusz będzie wspierać inicjatywy transgraniczne, które będę mogły obejmować też wysiłki, w których uczestniczą państwa niebędące beneficjentami. To daje możliwości współpracy z innymi krajami, np. Ukrainą czy Mołdawią. Około dwóch trzecich funduszy zostanie przeznaczonych na walkę z bezrobociem wśród młodych.


Fakty na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

Norweski Mechanizm Finansowy jest finansowany wyłącznie przez Norwegię i ma wartość 179,1 mln euro rocznie w latach 2014-2021. Mechanizm Finansowy EOG ma wartość 221,2 mln euro rocznie i obejmuje łączny wkład Islandii i Liechtensteinu na poziomie ok 4% całej sumy.


Państwami beneficjentami w nowym okresie finansowania są: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

 

Rząd w najbliższym czasie złoży w parlamencie propozycje ratyfikacji podpisanych umów. Równolegle z negocjacjami z EU i EOG na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowego rząd Norwegii wynegocjował umowę dotyczącą lepszego dostępu do rynku dla norweskich owoców morza, której efektem są nowe kwoty zwolnione z taryf dla określonych rodzajów produktów wytwarzanych z  ryb.