Program PAYBACK rozpoczyna sprzedaż ubezpieczeń turystycznych od Grupy Europa

 

Na uczestników Programu PAYBACK czeka nowa oferta ubezpieczeniowa przygotowana wspólnie z Grupą Europa – polisy turystyczne „Beztroski Urlop” zapewniają kompleksową ochronę w sytuacji choroby lub wypadku w trakcie wypoczynku za granicą oraz możliwość zebrania jeszcze większej liczby punktów PAYBACK.
 

Uczestnicy Programu za każdą złotówkę wydaną na zakup polisy otrzymają 10 punktów PAYBACK. To dwa razy więcej punktów w porównaniu do oferty z ubiegłego roku i najwyższy przelicznik punktowy w całej ofercie Programu PAYBACK. Ubezpieczenie turystyczne można kupić na stronie internetowej: www.payback.pl/ubezpieczenia.

Choć widoczny jest wzrost sprzedaży polis ubezpieczeniowych, ciągle jednak pozostaje duża grupa osób, dla których jedynym powodem powstrzymującym ich od zakupu ubezpieczenia jest cena. Dlatego tworząc nową ofertę wspólnie z Grupą Europa, zwiększyliśmy liczbę punktów, które można otrzymać za zakup polisy, aby zachęcić użytkowników kart PAYBACK do zapewnienia sobie i swoim bliskim ochrony – mówi Tomasz Głos, Classic Business Director w PAYBACK. 

 

Ubezpieczenie „Beztroski Urlop” jest dostępny w dwóch opcjach: Travel – dla osób korzystających z klasycznego wypoczynku oraz Sport – dla osób aktywnie spędzających urlop (np. wyjeżdżających na narty). Składka za 1 dzień za osobę w opcji Travel wynosi od 5 zł w wariancie Podstawowym do 10 zł w wariancie Super. W opcji Sport składka oscyluje na poziomie od 9 zł za dzień za osobę w wariancie Podstawowym do 19 zł w wariancie Super.
 

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia może wynieść od 100 do 500 tysięcy złotych w zależności od wybranego wariantu polisy. Zakres ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu obejmuje: pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomoc w podróży, odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków, ochronę bagażu podróżnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie telefonu komórkowego. Wszystkie warianty ubezpieczenia są automatycznie rozszerzone o następstwa chorób przewlekłych. Dodatkowo ochronę w każdym z wariantów można rozszerzyć o ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej, ubezpieczenie Car Assistance oraz ubezpieczenie anulowania imprezy turystycznej, biletu podróży lub noclegu.

Grupa Europa to jeden z liderów rynku ubezpieczeń turystycznych w Polsce. Wieloletnie doświadczenia w tym obszarze pozwoliły nam stworzyć polisę podróżną, która w kompleksowy sposób zapewnia ochronę o najwyższym standardzie podczas urlopu za atrakcyjną cenę   – mówi Tomasz Janas, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych i Gwarancji w Grupie Europa.

 

 
W ofercie programu lojalnościowego – oprócz polisy podróżnej „Beztroski Urlop” – znajdują się także:
 

 • Ubezpieczenie na życie „Zabezpieczenie Najbliższych“ 
  Wysokość składki jest uzależniona od wieku klienta, ale nie ulegnie zmianie przez 5 lat w przypadku kontynuacji. Suma ubezpieczenia może wynosić od 10 do 250 tys. zł. Wypłata świadczenia dla najbliższych następuje na skutek śmierci ubezpieczonego z przyczyn naturalnych, jak i w następstwie nieszczęśliwego wypadku bądź wypadku komunikacyjnego
   

 • Ubezpieczenie zdrowotne „Spokojny Powrót do Zdrowia“
  Wysokość składki jest uzależniona od wieku ubezpieczającego, ale nie ulegnie zmianie przez 5 lat w przypadku kontynuacji. Polisa obejmuje najczęstsze choroby cywilizacyjne (zawał serca, nowotwór złośliwy, udar mózgu). Do wyboru są trzy sumy ubezpieczenia: 30, 60 lub 150 tys. zł. Świadczenie jest wypłacane od razu po zdiagnozowaniu choroby.
   

 • Ubezpieczenie „Pomoc dla dziecka“
  Miesięczna składka wynosi od 20 do 57 zł. W tej cenie klient otrzymuje szybki dostęp do lekarzy specjalistów w razie niespodziewanych zdarzeń dotyczących dzieci: wypadków i nagłych zachorowań. Można również zamówić wizytę domową lekarza i skorzystać z telefonicznych konsultacji medycznych.
   

 • Ubezpieczenie domu „Złota Rączka“
  90 zł – tyle wynosi jednorazowa roczna składka polisy, która zapewnia zabezpieczenie w przypadku awarii sprzętu w domu, dostęp do szerokiej gamy specjalistów, pokrycie kosztów ich robocizny, niezbędnych materiałów i części zamiennych.