Dania ustanowi tzw. Zielony Fundusz o wartości prawie 1 mld dolarów, którego celem będzie przyciąganie kapitału prywatnego i angażowanie go w działania na rzecz zmniejszania zużycia energii oraz finansowanie projektów w zakresie energii odnawialnej.

Nowy fundusz na rzecz energii jest wynikiem porozumienia osiągniętego w duńskim parlamencie. Jego zadaniem będzie udzielanie kredytów firmom i organizacjom, które chcą inwestować w efektywność energetyczną w Danii. Oznacza to, że duńskie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o państwowe gwarancje oraz finansowanie projektów ekologicznych, np. inwestowanie w działania na rzecz obniżania zużycia energii i wyższą efektywność energetyczną.
Początkowo fundusz będzie zarządzał 2 miliardami koron duńskich (365 milionów dolarów) w formie gwarancji rządowych, przy finansowaniu pochodzącym głównie z funduszy emerytalnych.

„Dajemy Danii zielony zastrzyk”, powiedział Bjarne Corydon, minister finansów Danii, po osiągnięciu porozumienia. „Oznacza to nie tylko korzyści dla środowiska, ale stanowi również wzmocnienie naszej wiodącej pozycji w zakresie działań dla środowiska i klimatu”.

Zgodnie z porozumieniem, kolejne 3 mld koron w formie gwarancji rządowych mogą być dodane w późniejszym etapie, przez co wartość funduszu osiągnie prawie 1 mld dolarów.

W ramach tej samej umowy ustanawiającej Zielony Fundusz Inwestycyjny, została utworzona „pula zielonych innowacji” o wartości prawie 4 milionów dolarów, w celu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i klimatu, a także nowe „Forum Innowacji”, które ma  doradzać rządowi w zakresie „zielonych” technologii.

Źródło: www.investindk.com