W MSZ odbyło się kolejne spotkanie dot. współpracy PIT i Ministerstwa przy realizacji programu e-voucher. Rozmowy prowadzone z Wicedyrektorem Departamentu Konsularnego Andrzejem Jasionowskim, Naczelnikiem Mirosławem Stawskim i innymi przedstawicielami Departamentu Konsularnego prowadzili Wiceprezes Izby Dariusz Wojtal i Sekretarz Generalny Tomasz Rosset.

Tematyka obejmowała doprecyzowanie zasad rejonizacji przy wizowaniu  grup  z Białorusi, zasady uzyskiwania wiz „bona fide”, umieszczenie w systemie informacji dla przedsiębiorców w powyższych tematach, popularyzację przez MSZ informacji o nagrodach i wyróżnieniach w zagranicznych rankingach i plebiscytach dla polskiej turystyki przyjazdowej, uzgodnienie spotkania z konsulami (także wizowymi) z polskich konsulatów na Białorusi dla zwiększenia możliwości działań przy wykorzystaniu systemu e-voucher, niezwykle istotne z uwagi na wzrost ilości wydawanych wiz i spodziewane utrudnienia związane z wprowadzeniem biometrii, które może zostać odsunięte w czasie, o co zabiega PIT, co spowodowałoby możliwość lepszego przygotowania tej operacji.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl