Projekt przekraczający granice albo wspólny projekt czeskopolski dotyczący turystyki rowerowej.

Łącznie dziewięciu partnerów wzdłuż granicy czesko – polskiej połączyło swoje siły w 2017 roku i rozpoczęło tworzenie projektu, który przyniesie korzyści obu stronom. Kierownictwa podjęło się Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), który koordynuje projekt i dba, aby zakończył się on powodzeniem. Celem projektu jest przygotowanie koncepcji długiej trasy rowerowej z siecią transgranicznych ścieżek rowerowych łączących oba kraje wraz z niezbędnym know-how oraz działaniami marketingowymi w taki sposób, by koncepcję tę można było następnie wprowadzić i zrealizować.