W sobotę (27.02.2016) odbył się kolejny egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek organizowany przez Polską Izbę Turystyki. Tym razem nasi egzaminatorzy pojechali do Wrocławia. 

Egzaminy skierowane są do osób, które dopiero chcą rozpocząć pracę w zawodzie pilota wycieczek. W związku z deregulacją zawodu, egzaminy państwowe nie są już organizowane. Mimo to wielu organizatorów turystyki pyta osoby aplikujące do pracy, czy posiadają jakiekolwiek potwierdzenie zdobycia niezbędnych w tej profesji kwalifikacji. Osoby, który nie mają już możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, mogą przystąpić do egzaminu branżowego. Taki organizuje m.in. Polska Izba Turystyki. 

Projektując egzamin PIT wziął pod uwagę, aby był on jak najbardziej praktyczny; czyli taki, który sprawa wiedzę i umiejętności naprawdę potrzebne w zawodzie pilota wycieczek. Sama forma egzaminu ma także praktyczną formę, bowiem chodzi o to, aby zobaczyć kandydatów w jak najbardziej realnych sytuacjach, w których następnie znajdą się wykonując swoje zadania zawodowe. Dlatego np. wprowadzono symulację rozmowy z turystą/turystami oraz prowadzenie fragmentu trasy autokarowej i pieszej. Dzięki temu egzaminatorzy mogą lepiej ocenić przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu. 

Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat kompetencji zawodowych sygnowany przez PIT oraz identyfikator pilota wycieczek z logotypem Polskiej Izby Turystyki. Powyższe dokumenty potwierdzają kwalifikacje zawodowe i mogą być pomocne organizatorom turystyki w procesie rekrutacji na stanowisko pilota wycieczek.