Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Fundusz Duńskiego Wzrostu (Vækstfonden) podpisały pierwszą umowę COSME w Danii, wykorzystującą wsparcie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będącego osią Planu Inwestycyjnego dla Europy.


Umowa dotycząca kontrgwarancji COSME umożliwi Funduszowi Duńskiego Wzrostu wsparcie kwotą 360 mln koron (ok. 48 mln euro) kredytów dla działających w Danii małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ciągu najbliższych dwóch lat. Kredyty będą dostępne dzięki kontrgwarancji z EFI w ramach programu COSME przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Umowa umożliwi Vækstfonden wsparcie ok. 250 MŚP dodatkowymi środkami oferowanymi na korzystnych warunkach.

 

Komentując podpisanie umowy, dyrektor zarządzający EFI Pier Luigi Gilibert powiedział: „Cieszę się, że podpisuję naszą pierwszą duńską umowę COSME EFIS mającą na celu wsparcie działających w Danii firm z naszym wieloletnim partnerem – Funduszem Duńskiego Wzrostu. Jestem przekonany, że także dzięki transakcji podpisanej z tym funduszem w ubiegłym roku będziemy w stanie wspólnie dotrzeć do jeszcze większej liczby MŚP w Danii”.

 

 

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: „Podpisanie umowy EFIS między EFI i Vækstfonden to bardzo dobra wiadomość dla duńskich MŚP, w szczególności tych najbardziej innowacyjnych, które potrzebują kapitału wysokiego ryzyka, aby rozwijać swoją działalność i zwiększać konkurencyjność. Plan Inwestycyjny dla Europy przynosi owoce w Danii”.

 

 

Duński minister ds. biznesu i wzrostu Troels Lund Poulsen dodał: „Dzięki tej umowie widzimy pierwsze efekty opracowanego przez Junckera planu inwestycyjnego na duńskiej ziemi, dlatego ogromnie cieszy mnie to, że niniejszym zabezpieczyliśmy dalszy kapitał wysokiego ryzyka dla działających w Danii firm o dużym potencjale wzrostu“.

 

Umowa jest odzwierciedleniem zaangażowania Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na rzecz szybkiego reagowania na apele państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o pilne wdrożenie na podstawie EFIS konkretnych inicjatyw, które przyspieszą akcję kredytową i zagwarantują transakcje prowadzące do zwiększenia liczby miejsc pracy i wzrostu w UE.


Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego najważniejszą misją jest wspieranie działających w Europie mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw (‎MŚP) poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. EFI opracowuje i rozwija instrumenty na obszarze kapitału wysokiego ryzyka i wzrostu, gwarancji i mikrofinansowania, które przeznaczone są właśnie dla tego segmentu rynku. W tej roli EFI wspiera wyznaczone przez UE cele w zakresie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia.


Fundusz Duńskiego Wzrostu (Vækstfonden)

Fundusz Duńskiego Wzrostu jest państwowym funduszem inwestycyjnym, który wnosi swój wkład w tworzenie nowych firm poprzez zapewnianie kapitału i specjalistycznej wiedzy. Od 1992 roku Fundusz Duńskiego Wzrostu wraz z inwestorami prywatnymi współfinansował ponad 5 tys. duńskich firm na łączną kwotę w wysokości ponad 12 mld koron. Fundusz inwestuje kapitał oraz udziela kredytów i gwarancji małym i średnim przedsiębiorstwom we współpracy z partnerami prywatnymi i duńskimi instytucjami finansowymi.


COSME

COSME to unijny program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) realizowany w latach 2014-2012 z łącznym budżetem w wysokości 2,3 mld euro. Minimum 60% programu dotyczy ułatwiania europejskim MŚP dostępu do finansowania. Program COSME bazuje na sukcesie programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (2007-2013), który ułatwił zgromadzenie ponad 20 mld euro na kredyty i 3 mld euro kapitału wysokiego ryzyka dla ponad 377 tys. MŚP w Europie.


Plan Inwestycyjny dla Europy

Plan Inwestycyjny skupia się na wyeliminowaniu przeszkód utrudniających inwestycje, promowaniu i zapewnianiu wsparcia technicznego projektom inwestycyjnym oraz bardziej inteligentnemu wykorzystywaniu nowych i istniejących zasobów finansowych. Plan już przynosi efekty. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) szacuje, że do lutego 2016 roku Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) zainicjował w Europie inwestycje na kwotę przekraczającą 60 mld euro.