Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, w której posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset, zapoznała się z informacją na temat przebiegu letniego sezonu turystycznego w Polsce przedstawioną przez Podsekretarza Stanu w MSiT Tomasza Jędrzejczaka i Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT Marię Napiórkowską.

Znacznemu zwiększeniu (o ok. 8%) uległy krajowe podróże Polaków. Liczba zagranicznych podróży turystycznych do Polski także wzrosła – MSiT prognozuje, że w całym 2014 r. osiągnie 16,4 mln. Biorąc pod uwagę również szacowany przyrost o ok.18% wyjazdów zagranicznych Ministerstwo zaliczyło sezon do udanych.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl