Rada Naczelna PIT, na swoim ostatnim w tym roku posiedzeniu, które odbyło się w hotelu Hilton w Warszawie,  omówiła konsekwencje zmian w statucie Izby przyjętych przez KRS, rozszerzyła skład Prezydium, uzupełniła skład Rady Naczelnej,  dyskutowała na temat stanu prac nad  udoskonaleniem stanu zabezpieczeń finansowych w turystyce oraz zmian w funkcjonowaniu systemu e-voucher, wysłuchała sprawozdania Prezesa Pawła Niewiadomskiego z posiedzeń Zarządu ECTAA i zapoznała się z informacją finansową przygotowaną przez Skarbnik Jolantę Kondys-Sikorę.

Przewodnicząca Zespołu ds. turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży Małgorzata Karwat zaprezentowała znowelizowane  wydanie „Kodeksu dobrych praktyk przy organizacji wycieczek szkolnych”, a Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej Jacek Janowski przedstawił program przyznawania certyfikatów produktom turystycznym w ramach konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny”. Podczas posiedzenia przyjęto też dziewięć firm w poczet członków Izby. Gościem posiedzenia była Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego Izabela Stelmańska, która odpowiadała na pytania związane z interpretacją Ustawy o usługach turystycznych w zakresie zabezpieczeń finansowych i roli urzędów marszałkowskich. Następnie członkowie Rady Naczelnej wzięli udział w spotkaniu wigilijnym współorganizowanym przez Oddział Mazowiecki PIT i Polską Organizacje Turystyczną. Prezesi Paweł Niewiadomski, Dariusz Wojtal i Rafał Szmytke przekazali okolicznościowe życzenia, a później przy dźwiękach kolęd zgromadzeni podzielili się opłatkiem.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl