W instytucie Słowackim w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej Františkem Palko.

Celem spotkania  z przedstawicielami mediów i branży turystycznej w Polsce było zaproszenie polskich turystów na Słowację w nadchodzącym sezonie zimowym oraz prezentacja nowości i inwestycji w turystyce na Słowacji. Po prezentacji, dokonanej przez Dyrektora NCTS Jana Bosnovica, Minister Palko odpowiadał na pytania zgromadzonych i przeprowadzał indywidualne rozmowy na temat współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie turystyki m.in. z Sekretarzem Generalnym PIT Tomaszem Rossetem.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl