Podczas spotkania promocyjnego, zorganizowanego przez ambasadę w Warszawie, Prezes Travelmark Mario Daniel Ijelman zaprezentował zgromadzonym turystyczne walory Argentyny i zachęcał zebranych, wśród których byli touroperatorzy i agenci turystyczni należący do PIT, do tworzenia i sprzedaży ofert  uwzględniających ten kierunek.

Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset oraz Ambasador Argentyny Patricia Beatriz Salas omówili możliwości współpracy, a rozmowy z przedstawicielami Argentyny w tym zakresie będą kontynuowane podczas targów TOUR SALON.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl