Jak uwrażliwić młodzież na przyrodę, rozwijając przy tym ich pasje i talenty?
W jaki sposób efektywnie kształtować postawy proekologiczne od najmłodszych lat, a zdobytą wiedzę skutecznie wykorzystać w życiu codziennym? W odpowiedzi na te pytania powstał projekt edukacji ekologicznej „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”.

Pasję przyrodników uczniowie będą odkrywać wspólnie z ambasadorką projektu – Beatą Pawlikowską, znaną podróżniczką i dziennikarką.

Misja Przyroda to projekt, który ma na celu uczyć młodych ludzi szacunku dla otaczającej ich przyrody. Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów w czasie zielonej szkoły w parkach narodowych, wcieli się w rolę odkrywców i każdego dnia będzie poznawać skarby przyrody.  

– Życie w harmonii z przyrodą jest bardzo ważne. Dlatego też wspieram ideę projektu „Misja Przyroda”. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby uczyć dzieci szacunku do natury, bo wychowują się między betonem, komputerem a rośliną w doniczce i nie mają prawdopodobnie świadomości tego, że przyroda bez nas przeżyje, ale my bez niej – nie – mówi Beata Pawlikowska, ambasadorka projektu. – Chcemy też zachęcać dzieci do przygody, uważnego obserwowania świata, odkrywania i dostrzegania jego wspaniałości, a także rozwijania talentów pisarskich, fotograficznych, dziennikarskich i redaktorskich -dodaje.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, to także okazja do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody w polskich parkach narodowych. – By przeżyć niezapomnianą przygodę, wcale nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata! Polskie parki narodowe to bogactwo nieodkrytych szlaków, ciekawych okazów przyrodniczych i rzadkich gatunków biologicznych – mówi Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji EFRWP.

Jak wynika z badania CBOS „Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów”  aż 68% dzieci z obszarów wiejskich nie wyjechało na wakacje w 2013 roku. Głównymi przyczynami były względy finansowe (73%) oraz brak zorganizowanych form wypoczynku (28%).

– W ramach tego projektu połączyliśmy naukę z aktywną formą spędzania czasu. Dzięki temu, damy młodzieży szansę zarówno na pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i przyrody, jak również możliwość wyjazdu do parku narodowego. Dla niektórych z nich, to jedna z nielicznych okazji do wypoczynku poza miejscem zamieszkania – dodaje Marek Zagórski.

Nabór do projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” rozpoczął się 1 grudnia br. Szkoły do projektu są zgłaszane przez gminy. Aby zgłosić chęć udziału, należy wypełnić deklarację w formie elektronicznej i papierowej (dostępne na stronie www.efrwp.pl). Wersję papierową należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji. Zgłoszenia są przyjmowane do 16 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Każda gmina może zgłosić jedną szkołę podstawową i jedno gimnazjum.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji i projektu można znaleźć na stronie www.efrwp.pl lub adresem mailowym misja@efrwp.pl.

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

 

O Projekcie:
„Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych, którego celem jest budowanie wśród młodzieży z obszarów wiejskich świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.
We wcześniejszych edycjach projektu, które były realizowane w 2013 i 2014 roku w 10 parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 1100 uczniów. Jak pokazują wyniki ankiet, przeprowadzonych po zakończeniu zajęć, niemal każdy z uczniów  (99%) pogłębił swoją wiedzę
i dowiedział się czegoś nowego o parku narodowym. Natomiast blisko 82% z nich poznało zwierzę, roślinę czy zjawisko przyrodnicze, którego wcześniej nie znało.

 

O EFRWP:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta.

Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl