Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez giełdowego touroperatora w okresie trzech kwartałów 2014 roku wyniosły prawie 804 mln złotych i są wyższe od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie w 2013 roku aż o 148,5 mln złotych, co stanowi wzrost o 23 %.

Biorąc pod uwagę informacje przekazywane we wcześniejszych raportach, w tym o sprzedaży oferty na lato 2014, egzotyki 2013/14, raportach kwartalnych oraz miesięcznych wyniki osiągnięte przez Rainbow Tours są historycznie najlepsze. Na wzrost przychodów wpływ miał między innymi wzrost przychodów z tytułu sprzedaży imprez turystycznych, znaczne poszerzenie oferty produktowej oraz skuteczna komunikacja marketingowa.

Na szczególną uwagę zasługuje rekordowy zysk brutto spółki osiągnięty w analizowanym okresie, bowiem wyniósł on 43,55 mln złotych i jest wyższy o 24, 58 mln złotych od analogicznego okresu w 2013 roku – co stanowi wzrost o prawie 130%.

Warto przypomnieć, że w pierwszym półroczu Rainbow Tours osiągnął pozycję wicelidera na rynku touroperatorskim w Polsce. Obecnie może się także pochwalić jedną z najwyższych gwarancji ubezpieczeniowych opiewającą na kwotę ponad 100 mln zł złotych.