Wśród tegorocznych Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich nie zabrakło reprezentanta z Gdańska i Regionu. Nowym Ambasadorem Kongresów Polskich z Gdańska i Regionu został prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska.

W dniu 5 czerwca w Sali Historycznej hotelu H15 Boutique w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły Programu Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich (której członkiem jest Anna Górska, Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej/Gdańsk Convention Bureau). Zadaniem Kapituły było wyłonienie tegorocznych laureatów Programu, osób które w międzynarodowych środowiskach, w jakich pracują, rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe spotkania i kongresy dla naszego kraju.

W tegorocznej edycji Programu Kapituła nominowała do tytułu Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich 20 osób związanych ze światem nauki i kultury. Wśród nich znalazł się również przedstawiciel z Gdańska i Regionu, który tym samym dołączył do grona Pomorskiego Klubu Ambasadora Kongresów Polskich.

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, nowo wybrany Ambasador Kongresów Polskich z Pomorza, jako długoletni Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Kierownik Katedry Chemii Analitycznej, a także Członek wielu prestiżowych organizacji krajowych oraz międzynarodowych aktywnie promuje miasto Gdańsk w kontekście organizacji konferencji, kongresów, sympozjów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Dzięki aktywności Profesora Gdańsk gościł i będzie gościć wielu prestiżowych przedstawicieli świata nauki i przemysłu.

Istotna rola, jaką odgrywają Ambasadorzy w pozyskiwaniu kongresów i konferencji do danej destynacji oraz ich aktywne członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach może być znakomitą platformą do promocji, w tym przypadku Gdańska i Regionu, jako atrakcyjnej destynacji konferencyjnej.

Pełną listę Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich wybranych w tegorocznej edycji Programu można znaleźć na stronie Poland Convention Bureau. Oficjalna Gala, podczas której zostaną wręczone nominacje odbędzie się 25 września 2014 roku w Kielcach.

Program Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich

Projekt od 1998 roku jest realizowany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. W jego dotychczasowych edycjach Kapituła nominowała 179 Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wszyscy nominowani wyjątkowo aktywnie działają na rzecz rozwoju miast, w których żyją i pracują poprzez m.in. przyciąganie i organizację konferencji, kongresów i innych mniejszych spotkań.
 
24 listopada 2011r. powołany został Pomorski Klub Ambasadora Kongresów Polskich. Oficjalne otwarcie odbyło się na Stadionie PGE ARENA z udziałem Wiceprezydenta Miasta Gdańska – Andrzeja Bojanowskiego. Obecnie, w Klubie zrzeszone są 23 osoby związane z pomorskim światem nauki, kultury i biznesu. Więcej informacji o Programie Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich z Gdańska i Regionu oraz pełną ich listę można znaleźć pod linkiem www.gdanskconvention.pl/pl/ambasadorzy

Gdańsk Convention Bureau/GOT wspiera Ambasadorów z Gdańska i Regionu poprzez pomoc przy organizacji wydarzeń (kontakt z obiektami, przekazywanie bezpłatnych materiałów promocyjnych dla uczestników). GCB/GOT organizuje również spotkania dla Ambasadorów (aktualnych i potencjalnych), tak jak ostatnie spotkanie świąteczne, które odbyło się 17 grudnia 2013r. w Hotelu Scandic Gdańsk.

O GDANSK CONVENTION BUREAU:

Gdańsk Convention Bureau (GCB) zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów. Jest częścią Gdańskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia, które zrzesza ponad 140 partnerów loklanych (hotele, centra kongresowe, usługodawcy). Miasto Gdańsk jest strategicznym Partnerem. Na mocy porozumienia z Polską Regionalną Organizacją Turystyczną GCB jest odpowiedzialne za promocję turystyki biznesowej. Od 2007 GCB jest pełnoprawnym członkiem ICCA największego stowarzyszenia w branży. Głównym zadaniem Gdańsk Convention Bureau jest promocja Gdańska i Regionu, jako destynacji konferencyjnej oraz pomoc organizatorom podczas planowania wydarzeń biznesowych w regionie. W 2013 Gdańsk Convention Bureau nagrodzone zostało prestiżową nagrodą ICCA Best Marketing Award.

Follow us:
FACEBOOK www.facebook.com/gdanskconventionbureau
TWITTER @GdanskRegionCVB
YOUTUBE www.youtube.com/GdanskRegionCVB
SLIDESHARE www.slideshare.net/GdanskRegionCVB