Słupską informację turystyczną poprowadzi organizacja pozarządowa. Miasto przyjęło zupełnie nową procedurę zlecenia zadania publicznego, a prezydent Robert Biedroń zapowiada: To dopiero początek

Słupska informacja turystyczna przez ostatnie kilka lat przechodziła różne zmiany. Najpierw prowadzona była jako jednostka budżetowa miasta, trzy lata temu zadanie powierzono specjalnie utworzonej miejskiej spółce promocyjnej. Prowadzenie informacji turystycznej było jednym z zadań spółki, choć stanowiło istotny element jej budżetu. Co roku Słupsk przekazywał spółce na prowadzenie CIT niemal 600 tys. zł.

W 2013 roku radni miejscy podjęli decyzję o likwidacji spółki, a pod koniec 2014 roku nowy prezydent miasta Robert Biedroń podjął decyzję o przekazaniu informacji turystycznej organizacjom pozarządowym.

„Samorząd nie musi być skazany na samotne zarządzanie sprawami lokalnymi – ma przecież partnerów w postaci organizacji pozarządowych. To idea, która przyświeca mi od początku urzędowania. Sam wywodzę się ze świata organizacji i wiem, jak wiele mogą one zrobić dobrego będąc partnerami władz lokalnych” – mówi prezydent Biedroń.

W celu przekazania zadania powołano zespół składający się z urzędników, radnych, przedstawicieli NGO i mediów, który przygotował procedurę konkursową, wyznaczając warunki i standardy realizacji zadania. Największą obawą była sprawa potencjalnego operatora – czy lokalne organizacje podejmą trud tego zadania, tym bardziej, że ze względu na trudną sytuację budżetu miasta środki ograniczono niemal trzykrotnie. W opracowaniu dokumentacji i procedury zlecenia zadania wykorzystano m.in. doświadczenia usteckiej informacji turystycznej, która zlecona została w ramach Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. Model w postaci interaktywnego kreatora (www.zlecaniezadan.pl) pomaga przejść przez cały proces zlecania zadania, odpowiednio się do niego przygotować oraz obliczyć czy przekazanie instytucji organizacji pozarządowej jest opłacalne finansowo i społecznie. Dzięki temu udało się uniknąć trudności i wprowadzić innowacyjne rozwiązania.

Ostatecznie do konkursu zgłosiło się pięć organizacji pozarządowych. Słupski CIT do końca 2015 roku prowadzić będzie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, która najciekawszy pomysł na informację turystyczną.

„Prowadzenie CIT w Słupsku przez organizację pozarządową to początek. Chciałbym aby na partnerskich zasadach miasto współpracowało z kolejnymi organizacjami pozarządowymi” – podkreśla prezydent Biedroń.

Zdjęcie: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/28425,,rewolucja-w-slupskiej-informacji-turystycznej

Źródło informacji: Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP