Ryanair, dziś (21 marca) wezwał rząd Francji oraz Komisję Europejską do podjęcia natychmiastowych działań zapobiegającym zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Francją przez związki zawodowe kontrolerów ruchu lotniczego ATC w czwartek 22 marca.

 

Ryanair z przykrością informuje, iż został zmuszony do odwołania wielu lotów do/z Francji oraz nad Francją zaplanowanych na czwartek (22 marca). Pasażerowie, których loty zostały anulowane zostali poinformowani dogą mailową oraz SMSem o potencjalnych możliwościach. Francuskie związki zawodowe ATC poraz kolejny zamykają przestrzeń powietrzną nad Europą, możliwe są dalsze odwołania i opóźnienia lotów.  

 

Ryanair zaleca wszystkim pasażerom podróżującym w czwartek (22 marca) sprawdzenie statusu swojego lotu na Ryanair.com przed podróżą na lotnisko. Ryanair zwraca się również z prośbą o podpisanie petycji A4E “Keep Europe’s Skies Open”. Po zgromadzeniu miliona podpisów petycja zostanie złożona do Komisji Europejskiej.

 

Ryanair i inne europejskie linie lotnicze wielokrotnie wzywały Komisję Europejską do wprowadzenia trzech prostych kroków, które złagodzą wpływ ciągłych strajków ATC.

  1. zagwarantowania ATC możliwości zgłaszania roszczeń w drodze wiążącego arbitrażu zamiast strajku;
  2. umożliwienia kontrolerom ruchu lotniczego z innych krajów europejskich zarządzania francuską przestrzenią powietrzną w czasie strajków francuskiego ATC;
  3. zarządania ochroną ruchu lotniczego podczas strajków kontrolerów ruchu lotniczego (ATC).

 

Kenny Jacobs z Ryanaira powiedział:

“Po raz kolejny plany tysięcy Europejczyków zostaną pokrzyżowane przez wąską grupę francuskich związkowców, którzy na jutro tj. czwartek 22 marca, zapowiedzieli strajk. W konsekwencji Ryanair został zmuszony do odwołania wielu lotów.

 

Pasażerowie, których loty odwołano, zostali poinformowani o potencjalnych mozliwościach. Ryanair zaleca wszystkim pasażerom podróżującym w czwartek (22 marca) sprawdzenie statusu swojego lotu na Ryanair.com przed podróżą na lotnisko. Ryanair zwraca się również z prośbą o podpisanie petycji A4E “Keep Europe’s Skies Open” (http://www.keepeuropesskiesopen.com/). Po zgromadzeniu miliona podpisów petycja zostanie złożona do Komisji Europejskiej.”

 


Informacje o lotach:https://www.ryanair.com/ie/en/travel-updates