SAS zawarł umowę nabycia 100% akcji w spółce Cimber A/S.

Przejęcie to daje SAS możliwość przeniesienia działań realizowanych przez małe samoloty na rzecz Cimber, przy wykorzystaniu obecnej floty 12 maszyn CRJ900 i bazy w Kopenhadze.

Dzięki wniesionej przez Cimber efektywnej kosztowo platformie na potrzeby samolotów obsługujących ruch regionalny, możliwe jest osiągnięcie bardziej skoncentrowanej i elastycznej struktury działań.

„Przejęcie Cimber będącej konkurencyjnym przewoźnikiem wyspecjalizowanym w dziedzinie lotów regionalnych, zapewni uzupełnienie floty większych samolotów Airbus i Boeing realizujących obecnie rejsy dla SAS. Dzięki przewidywanej synergii przejęcie Cimber może także umożliwić SAS utrzymanie i rozwój tras regionalnych w ramach sieci z korzyścią dla klientów przewoźnika”, mówi Rickard Gustafson, prezes i dyrektor zarządzający SAS.

Przejęcie obejmuje opcję umożliwiającą Cimber uzyskanie praw do emisji CO2 na lata 2015-2020. Aktualnie nominalna wartość tych praw wynosi około 35 mln koron i podlega zatwierdzeniu przez Komisję Europejską duńskiego planu alokacji dla europejskich lotniczych uprawnień do emisji (EUAA) na lata 2015-2020.

Proces wycofania z użytkowania aktualnej floty Cimber składającej się z samolotów CRJ200 i ATR72 zostanie przeprowadzony zgodnie z decyzją, o której spółka poinformowała wcześniej.

Wartość transakcji to 20 mln koron, a ostateczna płatność zostanie dokonana w kwietniu 2015 roku. Transakcja musi zostać zatwierdzona przez właściwy urząd antymonopolowy i podlega innym warunkom przewidzianym dla tego typu transakcji.

 

Informacje o Cimber
Cimber to duńskie regionalne i międzynarodowe linie lotnicze z siedzibą w Sønderborg i bazą na lotnisku Kastrup (Kopenhaga). Historia przewoźnika sięga 1950 roku, a dziś świadczy on usługi lotnicze na podstawie umów z innymi liniami lotniczymi. Od 2004 roku Cimber współpracuje z SAS w ramach umowy obejmującej leasing samolotów wraz z załogą. Umowa wygasa w marcu 2015 roku.