W MSZ odbyło się spotkanie Wiceprezesa PIT Dariusza Wojtala, Sekretarza Generalnego Tomasza Rosseta i Przewodniczącej Komisji Certyfikacji Marii Kunickiej z przedstawicielami Departamentu Konsularnego i konsulami RP z konsulatów w Mińsku, Brześciu i Grodnie.

Omówiono sytuację dot. wizowania w konsulatach na Białorusi. Przedstawiciele MSZ potwierdzili, ze wprowadzenie systemu biometrycznego zostało przesunięte, a dokładna data jego implementacji powinna zostać podana do końca stycznia. Zwrócili się również z prośbą o pomoc przy weryfikacji białoruskich przedsiębiorców – uczestników programu e-voucher. Dariusz Wojtal ponowił propozycję uruchomienia specjalnego modułu w systemie elektronicznym ułatwiającego wizowanie grup i zaprosił reprezentantów MSZ do udziału w planowanym szkoleniu dla polskich przedsiębiorców w zakresie działania systemu e-voucher. Strony zgodziły się co do konieczności eliminowania z systemu nieuczciwych przedsiębiorców zajmujących się jedynie pośrednictwem wizowym.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl