Konferencja IEIA Open Seminar (Indian Exhibition Industry Association – Stowarzyszenie Przemysłu Targów w Indiach) okazała się dla Polski oraz polskiego przemysłu spotkań bardzo owocna. Stało się to dzięki obecności na wydarzeniu Żanety Berus ( Członek Zarządu SBE od spraw relacji międzynarodowych) oraz zaangażowaniu w event Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Nie mogło też zabraknąć reprezentantów SBE na flagowym wydarzeniu Indyjskiego Przemysłu Targowego podczas którego odbywały się spotkania między 500 ekspertami hinduskiej branży targowej i eventowej i 100 delegatami międzynarodowych stowarzyszeń, by zastanowić się nad przyszłością eventów oraz ich obecności w biznesie w ujęciu globalnym ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rozwijającego się rynku indyjskiego.

Podczas wydarzenia skupiono się głównie na omówieniu form współpracy i rozwoju branży oraz rozwiązywaniu jej problemów w ujęciu międzynarodowym. Wydarzenie stało się również platformą wymiany doświadczeń, wiedzy oraz kontaktów między zagranicznymi ekspertami branży.

W ramach IEIA Open Seminar, odbyło się spotkanie Partner Association Meeting, na którym Żaneta Berus, Członek Zarządu SBE przedstawiła pokrótce samo stowarzyszenie, aby uczestnicy spotkania czyli 16 pozostałych stowarzyszeń branżowych ze świata mogło dowiedzieć się, jak w Polsce działamy i kogo zrzeszamy. Pani Berus wspomniała też o możliwości współpracy naszego stowarzyszenia z innymi członkami IEIA oraz pozostałymi stowarzyszeniami, co byłoby pomocne w przypadku chęci rozszerzenia współpracy naszych członków poza granice Polski.

Żaneta Berus jako jeden z czołowych profesjonalistów przemysłu spotkań w Polsce podjęła rozmowy z przedstawicielami IEIA na temat porozumienia między Polską a Indiami. Negocjacje zakończyły się sukcesem dla obu stron.

Jeszcze podczas konferencji Żaneta Berus (Członek Zarządu SBE) i Bhupinder Singh (Sekretarz Honorowy IEIA) podpisali „Porozumienie między Indian Exhibition Industry Association a Stowarzyszeniem Branży Eventowej w Polsce”.

Dokument zawiera informacje o wzajemnej promocji stowarzyszeń i charakterystyki przemysłu spotkań w swoich krajach oraz podtrzymywaniu edukacji, świadomości rynku wśród przedstawicieli obu państw. Ważnym punktem porozumienia jest również dbałość o członków dwóch organizacji poprzez angażowanie ich w wymianę kontaktów międzynarodowych, rozpoznanie produktów oraz serwisu poprzez udział w wydarzeniach odbywających się w Polsce i Indiach.

Jest to pierwsze tego typu międzynarodowe porozumienie w Polsce. Stowarzyszenie Branży Eventowej konsekwentnie realizuje plan promocji polskiej branży eventowej na zagranicznych rynkach. Żaneta Berus dumnie mówi o swoim osiągnięciu : „Cieszę się, że udało się zrobić tak ważny dla członków SBE krok i zapewnić przyjazny klimat i możliwości bardziej intensywnego działania polskich „eventowców” na tym dalekim rynku. To ważne dla polskich firm, które coraz częściej sięgają dalej niż tylko rynek rodzimy i dlatego staramy się zawsze stwarzać im takie możliwości rozwoju dzięki członkostwu w SBE”