Projekt finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

          W ramach szerokiego Programu Rewitalizacji Łazienek Królewskich realizowanego w latach  2011 – 2016,  Muzeum  prowadzi między innymi prace konserwatorsko – remontowe w budynku Starej Oranżerii, mieszczącej Teatr Królewski oraz kolekcje rzeźby. Prace te finansowane są w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy Norweskich) oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i specjalnego programu Generalnego Konserwatora Zabytków – konserwacja obiektów i kolekcji królewskich.  
Konserwacja Ogrodu oraz kolekcji rzeźb była możliwa dzięki specjalnej pomocy Prezydenta RP.

                      Zadanie obejmuje kompleksową konserwację obiektu wraz z remontem dachu i przywróceniem oryginalnej attyki na elewacji frontowej budynku, wprowadzenie nowoczesnego systemu ochrony przeciw pożarowej, jakim będzie instalacja „mgły wodnej” wraz z modernizacją wszystkich  instalacji technicznych. Ważną częścią projektu będzie  otwarcie w 2015 roku w Starej Oranżerii nowej ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby Stanisława Augusta oraz magazynowej Galerii Rzeźby Polskiej XIX i XX wieku, której towarzyszyć będzie szeroki program edukacyjny.

         Projekt „Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego”,  nawiązuje do idei Króla Stanisława Augusta powołania w Łazienkach pierwszego publicznego, nowoczesnego muzeum. Nowa ekspozycja Królewskiej Kolekcji Rzeźby  wiąże się z sensacyjnym odkryciem i restauracją malowideł ściennych w Foyer i Ogrodzie Zimowym, zlokalizowanych w południowej części Starej Oranżerii.  Zachowane projekty wystroju tych wnętrz, opracowane w latach 1787-1788 przez nadwornego architekta króla Jana Christiana Kamsetzera oraz inwentarz z 1795 roku dokumentują  planowany w tych czasach układ ekspozycji kolekcji rzeźby.  Daje to unikalną szansę na przywrócenie oryginalnego wyglądu tego miejsca.
Na tle odrestaurowanych  iluzjonistycznych malowideł z motywami architektury osadzonej w pejzażu włoskim, zostaną rozmieszczone XVIII- wieczne  gipsowe kopie rzeźb antycznych zgodnie z zachowanym inwentarzem z 1795 roku.

Odrębna przestrzeń w skrzydle zachodnim, w której mieści się obecnie magazynowa Galeria Rzeźby Polskiej jako symboliczna współczesna kontynuacja idei Królewskiej Kolekcji Rzeźby Stanisława Augusta, zostanie wyposażona w nowy system wystawienniczy przy zachowaniu konwencji magazynu rzeźb do zwiedzania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej podniesie się poziom bezpieczeństwa Starej Oranżerii a w szczególności wyjątkowego Teatru Królewskiego.

Rewitalizacja Starej Oranżerii i otwarcie ekspozycji Królewskiej Kolekcji Rzeźby pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej Muzeum Łazienki Królewskie. Stanisław August, jako zwolennik oświeceniowych reform i świadomy mecenas, widział w kulturze i sztuce jeden z najważniejszych obszarów edukacji nowoczesnego człowieka. Z tych królewskich  inspiracji  w Strefie Muz i Myśli Stanisława Augusta powstanie nowoczesna przestrzeń edukacyjna i miejsce twórczych działań.      Sala multimedialna będzie służyła projekcjom filmów edukacyjnych, a sala warsztatowa i formiernia będą miejscem zajęć i warsztatów rzeźbiarskich.

Po zakończeniu prac konserwatorskich, Stara Oranżeria będzie w większym stopniu dostępna dla osób  o specjalnych potrzebach. Osoby niewidome i słabowidzące będą miały możliwość skorzystania z audiodeskrypcji, tyflografiki, a specjalnie przygotowane w tym celu rzeźby, będą mogły poznawać poprzez dotyk. Z kolei osoby z dysfunkcją słuchu, dzięki zastosowaniu pętli indukcyjnych oraz wideotłumaczeń na język migowy, będą mogły bez ograniczeń korzystać z oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum.

Rewitalizacja Starej Oranżerii jest możliwa dzięki dofinansowaniu udzielonemu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2016. Jest realizowana w partnerstwie z Fundacją Muzeów Regionu Ostfold – Stiftelsen Ostfolfmuseene oraz zabytkowym Teatrem w Halden z Norwegii. Wartość projektu wynosi 18 561 165 PLN brutto.
Umowa o dofinansowaniu podpisana została 9 maja 2014 roku.
           Zakończenie prac w  Starej Oranżerii planowane jest do 30 kwietnia 2016 roku.