W lipcu i sierpniu firma Hibner Hospitality przeprowadziła w województwie łódzkim i świętokrzyskim telefoniczny test 187 recepcji hotelowych. W obu województwach Qubus Hotel osiągnął bardzo wysokie wyniki i znalazł się na podium.

Badanie miało na celu pokazanie reakcji pracowników recepcji w hotelach na różne pytania Gości. Test przeprowadzano w godzinach 10:00-16:00 i 20:00 – 23:00. Podczas badania sprawdzano nie tylko umiejętności komunikacyjne i wykorzystanie formuł powitalnych, ale także poprawność językową,  zakres wiedzy na temat danego obiektu oraz umiejętności sprzedażowe. Każdy recepcjonista mógł zdobyć dla swojego hotelu nawet 1000pkt.
Oceniane były takie szczegółowe elementy jak ton głosu, dykcja, umiejętność przedstawienia się, czy zapytanie o potrzeby Gościa. Zbadano też czas reakcji, czyli po którym sygnale recepcjonista odbiera telefon. Co ciekawe w 76 hotelach telefon został odebrany dopiero po 3-5 sygnale.
We wszystkich badanych elementach Qubus Hotel Łódź i Qubus Hotel Kielce osiągnęły bardzo wysokie wyniki. Hotel w Łodzi znalazł się na 3 miejscu w województwie a Qubus Hotel Kielce na pierwszym miejscu wśród hoteli 4*.
– Wyniki niezależnych badań potwierdzają wysoką jakość obsługi w naszych hotelach. Przez 18 lat funkcjonowania na rynku polskim opracowaliśmy najlepsze standardy jakości. Od wielu lat regularnie prowadzimy też badania typu secret guest, które weryfikują spełnianie tych standardów w rzeczywistości. Przeprowadzamy również wewnętrzne i zewnętrzne audyty z zakresu normy ISO 9001 – mówi Paweł Machura Specjalista ds. Recepcji w sieci Qubus Hotel.  
Podczas badań secret guest w działach recepcji Qubus Hotel sprawdzany jest np. zakres wiedzy recepcjonisty oraz jego umiejętności komunikacyjne. Badane są również formalne aspekty rozmowy oraz prezentacja oferty, a nawet wygląd pracownika i stanowiska pracy. Z roku na rok wyniki w działach recepcji są coraz wyższe i w ostatnim badaniu osiągnęły poziom 91%.
– osiągnięcie tak dobrych wyników w działach recepcji nie jest łatwe. Stanowiska te charakteryzują się rotacją pracowników, dlatego duży nacisk kładziemy nie tylko na jakość rekrutacji, ale również na wysoką jakość wdrożeń oraz prowadzenie regularnych szkoleń stanowiskowych – podsumowuje Paweł Machura.   
Qubus Hotel to siec 14 obiektów klasy biznes, która zatrudnia obecnie 90 pracowników recepcji. Pracują oni w trybie 12h. Co roku sieć osiąga wysokie wyniki w badaniach jakościowych, a od 4 lat jest też laureatem nagrody Inwestor w Kapitał Ludzki.