Amadeus organizuje szkolenia z zakresu GDS w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Warszawa, 6 maja 2014 r.: Amadeus, wiodący partner technologiczny dla globalnej branży turystycznej, organizuje szkolenia z zakresu Globalnego Systemu Dystrybucji w branży turystycznej na potrzeby projektu „Umiędzynarodowienie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.

Warsztaty zamówione przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego mają charakter praktyczny i są prowadzone w języku angielskim. Na czas trwania kursu firma Amadeus zapewniła dostęp do swojego oprogramowania GDS w zakresie segmentu hotelowego (rezerwacje hoteli i wynajem samochodów). Szkolenie jest realizowane
w dwóch turach, obejmujących po min. 25 godzin wykładowych w ciągu trzech dni, i kończy się uzyskaniem certyfikatu. Pierwsza tura odbyła się w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014, zaś druga zostanie przeprowadzona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015. Przewidywana, łączna liczba uczestników to ok. 130 osób.

– Cieszymy się, że uczelnie wyższe coraz częściej decydują się na podnoszenie kwalifikacji studentów w zakresie korzystania z oprogramowania GDS. Dostęp do platformy i poznanie jej funkcjonalności w obszarze procedur rezerwacyjnych pozwala nabyć praktyczne umiejętności, które bardzo się przydają w późniejszej pracy zawodowej – komentuje Iwona Białobrzycka, Zastępca Dyrektora Generalnego Amadeus Polska.  

– Bardzo sobie cenimy możliwość skorzystania z oferty szkoleniowej, realizowanej przez Amadeus Polska. Przekazana tą drogą umiejętność posługiwania się systemem GDS przez studentów stanowi ważny element przygotowania zawodowego, co podkreślają właściciele przedsiębiorstw, w których studenci odbywali praktyki. Nasi studenci wysoko oceniają poziom prowadzonych zajęć i funkcjonalność systemu wykorzystywanego w biznesie turystycznym – mówi doc. dr Stefan Sacha, koordynator merytoryczny projektu „Umiędzynarodowienie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”.

 

***

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla światowej branży turystycznej. Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi itd.), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (korporacje, jak i spółki zarządzające podróżami tzw. travel management companies).

Amadeus zatrudnia około 10 000 pracowników na całym świecie, w placówkach w Madrycie (siedziba główna firmy), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny) oraz w 71 lokalnych Organizacjach Handlowych Amadeus na całym świecie.

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach. Z końcem 2013 roku (31 grudnia) firma odnotowała zysk w wysokości 3103,7 mln euro oraz EBITDA w wysokości 1188,7 mln euro.

Spółka jest notowana na hiszpańskiej giełdzie pod symbolem „AMS.MC” oraz uwzględniona w indeksie giełdowym IBEX 35.
    
Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl.