Szwecja została uznana za trzeci najbardziej innowacyjny kraj na świecie w rankingu Global Innovation Index 2014. Ta wysoka pozycja jednocześnie oznacza spadek w rankingu z miejsca drugiego, które przez ostatnie 4 lata zajmowała Szwecja – za przyczynę tego spadku uznaje się obniżenie nakładów na innowacyjność w bieżącym roku.

Wszystkie państwa skandynawskie zajęły w rankingu wysokie pozycje: tuż za Szwecją, na miejscu 4. znalazła się Finlandia, Dania na miejscu 8., a Norwegia na 14. Najbardziej innowacyjnym krajem na świecie, podobnie jak w roku ubiegłym, została Szwajcaria.  Polska zajęła w rankingu pozycję 45.

Raport przygotowany i opublikowany przez INSEAD, wiodącą międzynarodową szkołę biznesu wraz z wyspecjalizowaną agencją ONZ –  Światową Organizacją Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization – WIPO)  bada wyniki  gospodarcze i zdolność innowacyjną na podstawie danych ze 143 krajów.

Innowacyjność  jest mierzona za pomocą  wskaźników gospodarki związanych z innowacyjnymi działaniami  na obszarach takich jak między innymi: instytucje, kapitał ludzki, badania, infrastruktura, poziom wyrafinowania rynku , poziom uzyskanej wiedzy i technologii oraz kreatywne rozwiązania.
Szwecja uzyskała szczególnie wysokie notowania w obszarze „badania i rozwój” oraz  „wiedza i technologia”. Raport stwierdza także, że szwedzka gospodarka  jest „jedną z pięciu na granicy efektywności”.

Ponadto wyniki raportu wskazały, że Szwecja jest wiodącym krajem w zakresie  technologii informacyjnych, przemysłu związanego ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, sprzętu telekomunikacyjnego i e-commerce.

Najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie (pierwsze 20 miejsc):

1.    Szwajcaria
2.    Wielka Brytania
3.    Szwecja
4.    Finlandia
5.    Holandia
6.    USA
7.    Singapur
8.    Dania
9.    Luksemburg
10.    Hong Kong (Chiny)
11.    Irlandia
12.    Kanada
13.    Niemcy
14.    Norwegia
15.    Izrael
16.    Korea
17.    Australia
18.    Nowa Zelandia
19.    Islandia
20.    Austria

Zobacz także artykuł: Szwedzi innowacyjni dla przyszłości >>>

Źródło: www.globalinnovationindex.org
www.thelocal.se