Według najnowszego raportu UNICEF, Dania może poszczycić się najniższym poziomem nierówności wśród dzieci w zamożnych krajach świata. 

Raport zatytułowany „Sprawiedliwość dla Dzieci”, analizuje sytuację 41 krajów UE i OECD pod względem dochodów, edukacji, zdrowia i zadowolenia z życia najmłodszych, biorąc pod uwagę oceny wyrażone przez dzieci pochodzące zarówno z najniżej sytuowanych warstw społeczeństwa, jak i wywodzące się z tzw. zarobkowej klasy średniej.


Porównanie wykazało, że Dania ma najniższy ogólny poziom nierówności wśród dzieci i prowadzi na liście przed pozostałymi państwami skandynawskimi  – Norwegią i Finlandią, które wraz ze Szwajcarią zajęły równoległe drugie miejsca w rankingu generalnym.


Autorzy raportu zwrócili się do dzieci w wieku 11-15 lat z prośbą o ocenę ich zadowolenia z życia w skali od jednego do dziesięciu, gdzie ocena na poziomie czterech lub mniej była definiowana jako „zły”. W Norwegii zaledwie 4,5 procent badanych charakteryzuje swoje życie jako „złe”, podczas gdy w Holandii, która uzyskała najniższy odsetek takich odpowiedzi, niezadowolenie ze swojego życia wyraziło 4,4 procent ankietowanych. Większość dzieci biorących udział w badaniu jako ocenę ich zadowolenia z życia wskazało liczbę osiem .


Norwegia zdobyła najwyższe oceny w zakresie równości dochodów, z rozpiętością dochodów na poziomie 37 procent. W tej kategorii Islandia zajęła drugą pozycję, Finlandia trzecią a Dania czwartą.


Polska w generalnym rankingu zajęła miejsce 27., m.in. za Maltą, Litwą i Kanadą oraz przed Francją, Belgią, Luksemburgiem i Słowacją.

Pełna wersja raportu (w języku angielskim, w pdf) >>>