Naukowcy z Finlandii uruchomili projekt mający na celu opracowanie przechowywania energii słonecznej i wiatrowej. W ramach najnowszego projektu o nazwie NEO-CARBON ENERGY siły połączyły: VTT Technical Research Centre of Finland będące największym w północnej Europie multidyscyplinarnym centrum badawczym, Uniwersytet Technologiczny Lappeenranta oraz organizacja badawczo-rozwojowa i szkoleniowa Finland Futures Research Centre działająca pod auspicjami Uniwersytetu w Turku.

– „Z energią słoneczną i wiatrową związane są możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i produktów eksportowych dla Finlandii”, mówi Pasi Vainikka, koordynator projektu i główny naukowiec w VTT. „ Celem projektu jest opracowanie systemu energetycznego opartego na magazynowaniu energii w postaci węglowodorów, czyli paliw konwencjonalnych”, dodaje.

System energii wolnej od szkodliwych emisji, oparty na energii słonecznej i wiatrowej jest głównym wyzwaniem ze względu na różne poziomy dostaw. Ten rodzaj produkcji energii będzie podzielony na wiele mniejszych jednostek niż ma to miejsce dzisiaj, a pojedyncze gospodarstwa domowe będą w tym systemie występować jako dostawcy energii.

Oprócz wprowadzenia nowych technologii i usług jej magazynowania, zmiany wymaga również system ustawodawstwa związanego z branżą energetyczną i rynkami energii. Obecnie ustawodawstwo fińskie jeszcze nie uwzględnia potrzeb nowych form energii, ich dystrybucji i magazynowania, w tym handlu energią słoneczną i wiatrową pochodzącą od osób prywatnych.

Całkowity budżet projektu wynosi siedem milionów Euro. Fińska Agencja ds. Innowacji – TEKES, przyznała na rzecz projektu finansowanie w wysokości pięciu milionów Euro w latach 2014-2016.

Źródło: www.goodnewsfinland.com