Prognoza

Prognoza wg śródrocznego sprawozdania zarządu

z 24 lipca 2014

Prognoza zaktualizowana

Drugie półrocze – wzrost obłożenia miejsc

w przybliżeniu +6,4%

w przybliżeniu +6,3%

Drugie półrocze – przychód na miejsce (liczony według stałych kursów wymiany walut)

w przybliżeniu +1%

w przybliżeniu +2%

Drugie półrocze – koszt miejsca bez paliwa (liczony według stałych kursów wymiany walut)

w przybliżeniu +0,5%

w przybliżeniu +0,7%

Drugie półrocze – jednostkowy koszt paliwa1

negatywny wpływ, wartość do 5 milionów funtów

pozytywny wpływ, wartość

ok. 2 milionów funtów

Drugie półrocze – zmiany kursów walutowych

pozytywny wpływ, wartość do 15 milionów funtów

pozytywny wpływ, wartość

ok. 15 milionów funtów

Roczny zysk przed opodatkowaniem

od 545 milionów do 570

milionów funtów

od 575 milionów do 580

milionów funtów

Spodziewany wzrost przychodu na miejsce liczony według stałych kursów walut za okres trzech miesięcy do 30 września 2014 roku wyniesie w przybliżeniu 1,5%, dzięki dużej sprzedaży w końcówce sezonu letniego. Spodziewany wzrost przychodu na miejsce, liczony według stałych kursów walut za okres sześciu miesięcy do 30 września 2014 roku, wyniesie w przybliżeniu 2%.

Spodziewany wzrost jednostkowego kosztu na miejsce bez uwzględnienia cen paliwa, liczony według stałych kursów wymiany walut za okres sześciu miesięcy do 30 września, wyniesie w przybliżeniu 0,7%. Te doskonałe wyniki zawdzięcza easyJet inicjatywom usprawniającym działanie, których efekt został częściowo zniwelowany wzrostem regulowanych opłat lotniskowych, nawigacji i kosztów związanych ze wzrostem wskaźnika obłożenia miejsc w tym okresie.

Według prognoz easyJet odnotuje korzystny wynik w wysokości 2 milionów funtów z tytułu jednostkowego kosztu paliwa za okres sześciu miesięcy do 30 września 2014 w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku; także zmiany kursów walutowych (również związane z paliwem) przyniosą korzystny wynik w kwocie około 15 milionów funtów w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Wrześniowy strajk pilotów linii lotniczych Air France przyniesie wzrost przychodów easyJet w wysokości około 5 milionów funtów, będący efektem przechodzenia pasażerów Air France do easyJet. Zarząd spółki spodziewa się, że w wyniku strajku oraz dzięki dużej sprzedaży w końcu roku zysk przed opodatkowaniem za okres dwunastu miesięcy kończący się 30 września 2014 roku wyniesie od 575 do 580 milionów funtów, podczas gdy wcześniejsze prognozy przewidywały zysk na poziomie od 545 do 570 milionów funtów. Postępując zgodnie ze zrewidowaną polityką dywidendy, easyJet przewiduje ustalenie dywidendy za rok finansowy kończący się 30 września 2014 roku na poziomie 40% zysku po opodatkowaniu.

Zabezpieczenie ryzyka i koszty
Aktualny poziom zabezpieczenia easyJet jest wyszczególniony poniżej:

Procent prognozowanego zabezpieczonego zapotrzebowania

Zapotrzebowanie
na paliwo

Zapotrzebowanie
na dolary amerykańskie

Euro
Nadwyżka

Rok finansowy kończący się 30 września 2015

78%

84%

76%

Stawka średnia

948 USD/ tona metryczna

1,59 USD

1,18 EUR

Rok finansowy kończący się 30 września 2016

52%

51%

45%

Stawka średnia

928 USD / tona metryczna

1,64 USD

1,20 EUR

 

Szacuje się, że przy obecnych cenach paliwa i obecnym kursie walut rachunki easyJet za paliwo za pierwsze sześć miesięcy roku finansowego 2015 będą o około 20 milionów funtów niższe(2) niż za analogiczny okres zakończony 31 marca 2014 roku. Ponadto, według prognoz, zmiany kursów walutowych przyniosą korzystny efekt w kwocie około 10 milionów funtów(2) w porównaniu z analogicznym okresem zakończonym 31 marca 2014 roku.

Szacunki dotyczące całego roku przewidują, że przy obecnych cenach paliwa i obecnym kursie walut rachunki easyJet za paliwo za okres 12 miesięcy kończący się 30 września 2015 roku będą o około 50 milionów funtów niższe (2) niż w analogicznym okresie zakończonym 30 września 2014 roku. Jednak zmiany kursów walut będą prawdopodobnie miały niekorzystny wpływ i zwiększą koszty paliwa o około 20 milionów funtów(2) w porównaniu z okresem 12 miesięcy zakończonym 30 września 2014 roku.

Jedna czwarta miejsc na pierwszą połowę roku finansowego kończącego się 30 września 2015 roku została już sprzedana, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

easyJet opublikuje wyniki za rok finansowy 18 listopada 2014 i przedstawi dalsze informacje dotyczące swojej działalności za okres dwunastu miesięcy zakończony 30 września 2014.

Komentarz Carolyn McCall, Prezes easyJet :
„easyJet realizuje swoją strategię i kolejny raz uzyskuje doskonałe wyniki w drugim półroczu, dzięki czemu firma czwarty rok z rzędu mogła osiągnąć rekordowe zyski. Zaowocują one wypłatą najwyższej jak dotąd dywidendy zwykłej, zaproponowaliśmy bowiem zwiększenie dywidendy z 33% do 40% naszego zysku po opodatkowaniu.

Zakończyliśmy ten rok doskonałym wynikiem. Jest to dowód naszej nieustającej koncentracji na kosztach i strategicznych priorytetach związanych z generowaniem dochodu. Nasze wyniki podkreślają również strukturalną przewagę easyJet nad tradycyjnymi i tanimi przewoźnikami.

Pragnę podziękować wszystkim za ich ciężką pracę. Każdy w easyJet jest zaangażowany w realizację strategii, która polega na łączeniu niskich opłat za loty do wspaniałym miejsc z przyjazną obsługą i kontrolą kosztów, która zapewni trwały wzrost i zysk z kapitału dla naszych akcjonariuszy”.

1 Jednostkowa cena paliwa obliczana jako różnica między ostatnim szacunkiem kosztów paliwa w roku obrachunkowym 2014 a kosztem paliwa na miejsce w roku obrachunkowym 2013 pomnożona przez liczbę miejsc oferowanych w roku finansowym 2014.
2 Cena cif paliwa do silników odrzutowych $883 za tonę metryczną, kurs USD/GBP 1,6186, kurs EUR/GBP 1,2837. Wzrosty kursów walut i kosztów paliwa podano po odliczeniu zabezpieczenia.

Lataj z easyJet z Krakowa! Sprawdź aktualną ofertę na www.easyjet.pl!
easyJet Polska na Facebooku – zawsze najświeższe informacje.