Do 30 września można zgłaszać pomysły na patrona 2015 r. na Mazowszu. Swoje propozycje mogą kierować do urzędu marszałkowskiego nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również działające na terenie Mazowsza organizacje pozarządowe, oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, muzea, teatry i ośrodki kultury.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe, notę biograficzną i charakterystykę osiągnięć kandydata na patrona roku oraz harmonogram obchodów (uwzględniający organizatorów przedsięwzięcia). Do wniosku powinno być również dołączone uzasadnienie opisujące wyjątkowość kandydata i jego niezwykłą postawę.
 
Wniosek należy złożyć do 30 września br. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Ogłoszenie patrona roku 2015 na Mazowszu”.

Sejmik Województwa Mazowieckiego już po raz trzeci ogłosi obchody patrona roku na Mazowszu. W 2013 r. był to „Rok Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu” – w 130. rocznicę śmierci poety i wieszcza narodowego oraz „Rok Aleksandra hrabiego Fredry na Mazowszu”, który urodził się 220 lat temu. Z kolei patronem 2014 r. na Mazowszu został przez radnych województwa ogłoszony Oskar Kolberg – w 200. rocznicę urodzin tego wielkiego badacza kultury ludowej.