Wyniki easyJet w lipcu 2014 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Kończący się miesiąc

 

lipiec 2014

lipiec 2013

Zmiana

Liczba pasażerów*

6 434 284                  

5 976 704

7,7 %

Współczynnik obłożenia miejsc**

92,9 %

91,6 %

1,3 p.p.

       

 

Ostatnie 12 miesięcy

 

lipiec 2014

lipiec 2013

Zmiana

Liczba pasażerów*

63 828 512                

60 267 478                

5,9 %

Współczynnik obłożenia miejsc**

90,2 %

89,1 %

1,1 p.p.

     

 

* Oznacza liczbę sprzedanych miejsc. Sprzedane miejsca obejmują miejsca bez względu na to, czy pasażer wykorzysta zakupione miejsce. easyJet nie zwraca kosztów niewykorzystanych, wykupionych lotów, pasażer, który nie wykorzystał miejsca, nie ma też możliwości zmiany lotu. Miejsca sprzedane obejmują również miejsca oferowane w promocjach oraz dla pracowników na loty służbowe.

** Oznacza liczbę pasażerów jako procent liczby miejsc udostępnionych pasażerom. Nie dokonuje się ważenia wskaźnika w celu zidentyfikowania efektu zróżnicowania długości lotu bądź „etapów”.