Wyniki easyJet w marcu 2016
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Kończący się miesiąc

 

marzec 2016

marzec 2015

Zmiana

Liczba pasażerów*

5 728 114

5 490 337

4,3%

Współczynnik obłożenia miejsc**

91,3%

92,6%

(1,3) p.p.

       

 

Ostatnie 12 miesięcy

 

marzec 2016

marzec 2015

Zmiana

Liczba pasażerów*

70 761 515

65 991 212

7,2 %

Współczynnik obłożenia miejsc**

91,5%

90,9%

06 p.p.

       


* Oznacza liczbę sprzedanych miejsc. Sprzedane miejsca obejmują miejsca bez względu na to, czy pasażer wykorzysta zakupione miejsce. easyJet nie zwraca kosztów niewykorzystanych, wykupionych lotów, pasażer, który nie wykorzystał miejsca, nie ma też możliwości zmiany lotu. Miejsca sprzedane obejmują również miejsca oferowane w promocjach oraz dla pracowników na loty służbowe.

** Oznacza liczbę pasażerów jako procent liczby miejsc udostępnionych pasażerom. Nie dokonuje się ważenia wskaźnika w celu zidentyfikowania efektu zróżnicowania długości lotu bądź „etapów”.