3.06 odbędzie się Zakończenie Sezonu Artystycznego 2015/2016. Dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej był to bardzo ciekawy rok. Obok regularnych cykli odbyły się interesujące koncerty z udziałem międzynarodowych dyrygentów i muzyków.


W czerwcu dzieci kończą szkołę, licealiści otrzymują wyniki matur, studenci zdają sesję, a Polska Filharmonia Bałtycka kończy sezon artystyczny. Podczas koncertu 3.06, o godzinie 19:00 na Sali Koncertowej pojawi się plejada gwiazd. Na scenie będzie można usłyszeć światowej sławy wiolinistę, Konstantego Andrzeja Kulkę w towarzystwie nadziei polskiej wiolonczelistyki – Macieja Kułakowskiego. Zagrają oni dla zgromadzonych melomanów „Koncert podwójny a-moll op. 102 na skrzypce wiolonczelę i orkiestrę” Johannesa Brahmsa, a także poemat symfoniczny „Życie bohatera op. 40” Richarda Straussa.


Swoje skrzypcowe solo zagra na zakończenie sezonu Robert Kwiatkowski. Cały koncert odbędzie się przy udziale Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Za pulpitem dyrygenta i z batutą w ręku zasiądzie nie kto inny, jak Marek Pijarowski.


Zakończenie Sezonu Artystycznego to nie przerwa działalności w PFB, ale zmiana jej charakteru. Od tego momentu Filharmonia postawi na cykle koncertowe, z których część będzie się odbywała poza budynkiem. Od września zaś wraca z nowym Sezonem Artystycznym 206/2017, którego inauguracja przypadnie na wrzesień.


Bilety do nabycia w kasach i na www.filharmonia.gda.pl