Ponad 1245 miliardów dolarów przychodów z turystyki w 2014 roku, sprawia, że jest to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Redakcja Tanie-Loty.pl prezentuje najnowszy raport World Tourism Organization ze szczegółowymi danymi dotyczącymi najbardziej popularnych destynacji turystycznych w 2015 roku.


Najnowszy raport WTO o turystyce na świecie

Stale rosnąca liczba miejsc  na świecie, które stają się możliwe do odwiedzenia, sprawia, że turystyka jest jednym z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego na całym świecie. Dzięki inwestowaniu w jej rozwój powstają nowe miejsca pracy i kultury, rozbudowana zostaje infrastruktura oraz wzrastają przychody do budżetów państw. Najnowszy raport World Tourism Organization, organizacji specjalizującej się w odpowiedzialnym i zrównoważonym dostępie do turystyki, potwierdza to założenie.


Turystyka kluczem rozwoju

W ciagu ostatnich sześciu lat turystyka stale wzmacniała swoje znaczenie, by stać się jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Z tego trendu skorzystały nie tylko tradycyjnie związane z turystką kraje europejskie czy północnoamerykańskie, lecz także kraje do tej pory niekojarzone jako ciekawy kierunek podróży.


Pomimo okazjonalnych zahamowań związanych z pojawieniem się zagrożeń terrorystycznych i naturalnych, turystyka (jako gałąź gospodarki) nieprzerwanie wykazuje wzrost. Międzynarodowe przyjazdy turystyczne wzrosły na całym świecie z 25 milionów w 1950 roku do 1133 milionów w 2014 roku. Przychody z turystyki również bardzo wzrosły: z 2 miliardów dolarów w 1950 roku do 1245 miliardów dolarów w 2014 roku.


Turystyka międzynarodowa – główne trendy

Liczba międzynarodowych przyjazdów turystycznych (z noclegiem) wzrosła o 4,3% w 2014 roku, sięgając 1133 milionów. W 2012 roku liczba ta po raz pierwszy przekroczyła próg miliarda.

Największy wzrost odnotowały Ameryki : 8%, tuż za nimi uplasował się region Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu: 5%. Europa uplasowała się na trzecim miejscu z 3% wzrostem. Listę zamyka Afryka: odnotowała jedynie 2% wzrostu.

Najczęściej odwiedzane kraje świata

Aby określić najbardziej popularne kierunki turystyczne, należy wziąć pod uwagę co najmniej dwa czynniki: liczbę przyjazdów turystycznych oraz generowany przez nie przychód. Co ciekawe, aż siedem krajów pojawia się na obu listach. Francja, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Chiny i Włochy nadal zajmują czołowe miejsca w rankingu najczęściej odwiedzanych krajów świata. Do pierwszej dziesiątki powrócił Meksyk. Pod względem generowanych przychodów, pierwsza piątka w zasadzie się nie zmienia, dopiero na dalszych pozycjach następują roszady.


Liczba przyjazdów turystycznych w 2015 roku:

1. Francja: 83,7 miliona

2.Stany Zjednoczone: 74,8 miliona

3. Hiszpania: 65 milionów

4. Chiny: 55,6 miliona

5. Włochy: 48,6 miliona

6. Turcja: 39,8 miliona

7. Niemcy: 33 miliony

8. Wielka Brytania: 32,6 miliona

9. Rosja: 29,8 miliona

10. Meksyk: 29,1 miliona


Przyczyny podróżowania

Jak wynika z opublikowanego raportu, najczęstszym powodem podróży jest odpoczynek. 53% wyjazdów odbywa się właśnie w tym celu. 14% ludzi podróżuje służbowo, natomiast 27% z nich przemieszcza się w innych celach, takich jak spotkania z rodziną i przyjaciółmi, spotkania religijne (pielgrzymki) i zdrowotne. Powody podróżowania pozostałych 6% osób nie są określone.


Środki lokomocji

W 2015 roku ponad połowa osób podróżujących korzystała podczas wyjazdu z samolotu (54%). Pozostali korzystali z transportu drogowego (39%), kolejowego (2%) lub wodnego (5%). Wieloletni trend wskazuje na coraz większą rolę transportu lotniczego i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić.


Polska jako kierunek turystyczny

Liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w zeszłym roku wyniosła 16 000. Jest to wzrost o 1,3% w stosunku do 2014 roku. Natomiast liczba cudzoziemców ogólnie, czyli osób odwiedzających nasz kraj wyniosła 74 000. W ostatnich latach największy wzrost w liczbie przyjazdów Polska zanotowała w 2011 roku: aż 11.2%. Na międzynarodowych przyjazdach Polska w 2014 roku zarobiła prawie 11 milionów dolarów.


Perspektywa długoterminowa

Według długoterminowej prognozy WTO dotyczącej rozwoju turystyki, można oczekiwać wzrostu międzynarodowych przyjazdów turystycznych na całym świecie. Wzrost ten ma oscylować na poziomie 3,3% rocznie w latach 2010 – 2030, by w 2030 roku osiągnąć liczbę przyjazdów w wysokości 1,8 miliarda.

Przyjazdy międzynarodowe w krajach rozwijających będą wzrastać o 4,4% rocznie. To dwa razy szybciej niż w krajach o ustabilizowanej gospodarce (2,2% rocznie). Z kolei udział krajów rozwijających się w rynku turystycznym wzrósł z 30% w 1980 roku do 45% w 2014 roku i można się spodziewać, że sięgnie 57% w 2030 roku, co będzie się równać miliardowi przyjazdów międzynarodowych.