Uroczystość z okazji 25-lecia Polskiej Izby Turystyki zgromadziła ponad 300 gości: członków PIT, przedstawicieli rządu i władz samorządowych i organizacji turystycznych.


W obchodach, które miały miejsce 8 grudnia w Muzeum Etnograficznym w Warszawie wzięli udział – oprócz członków PIT – przedstawiciele wszystkich najważniejszych dla turystyki organizacji i instytucji. Obecni byli również wszyscy dotychczasowi prezesi PIT, którzy weszli w skład Komitetu Honorowego Obchodów. Podczas uroczystości składano życzenia, gratulacje z okazji rocznicy, wręczano pamiątkowe dyplomy.

 

„To jest święto całego rynku turystycznego, który w ciągu tych 25 lat przeżył niezwykły rozkwit, przede wszystkim w zakresie standardu i jakości usług.” – mówił w przemówieniu inaugurującym uroczystość prezes PIT Paweł Niewiadomski. „Wraz z rynkiem zmienia się izba, która dziś jest dojrzałą organizacją, a członkostwo w niej wiąże się z dużym prestiżem.”

 

Wymieniając najważniejsze zadania i zasługi PIT, Paweł Niewiadomski wspomniał o roli izby w najważniejszych dla turystyki procesach legislacyjnych, o funkcji informacyjnej w mediach, a także o roli edukacyjnej. Przypomniał, że marka PIT cieszy się zaufaniem, a obecność logotypu PIT jest dla wielu klientów wskaźnikiem co do jakości usług.

 

„PIT chroni przedsiębiorców turystycznych, a efekty jej działań są często korzyścią nie tylko dla członków, ale dla całej branży. Wystarczy wspomnieć nasze najnowsze osiągnięcia, takie jak uzyskanie korzystnych interpretacji ogólnych wydanych przez Ministerstwo Finansów” – mówił Paweł Niewiadomski. „Ponadto prowadzimy wiele codziennych działań, które ułatwiają przedsiębiorcom życie: program e-voucher dla firm turystyki przyjazdowej, wypracowanie standardów w turystyce młodzieżowej, program certyfikacji dla pilotów i przewodników.” – dodał.

 

Prezes PIT podziękowała też partnerom, którzy pomogli przy organizacji jubileuszu: głównemu partnerowi, Polskiej Izbie Ubezpieczeń i jej prezesowi, Grzegorzowi Prądzyńskiemu, a także Adamowi Struzikowi, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu PIT mogła gościć w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Skierował też podziękowania do Biura Podróży Itaka, reprezentowanego przez Wiceprezesa Piotra Henicza.

Podczas uroczystości głos zabrał także gość honorowy obchodów, sekretarz generalny ECTAA Michel de Blust, który podkreślił rolę PIT na arenie międzynarodowej. Przypomniał, że izba jest bardzo aktywnym członkiem ECTAA, odgrywa dużą rolę przy kształtowaniu turystycznego prawa na szczeblu europejskim i dziękował imiennie wszystkim działaczom, którzy angażują się w prace w stowarzyszeniu.

Nowo mianowana podsekretarz stanu w Departamencie Turystyki MSiT Dorota Dulińska podkreśliła, jak ważna jest rola samorządu turystycznego jako partnera dla władz państwa i zadeklarowała chęć nawiązania dobrej współpracy z PIT.

Prezes POT Rafał Szmytke wspominał, że w momencie założenia PIT był jeszcze w szkole średniej i że imponuje mu dorobek oraz zasługi izby. Nie kryjąc wzruszenia podziękował za dobrą współpracę z działaczami Polskiej Izby Turystyki i wręczył Pawłowi Niewiadomskiemu okolicznościowy dyplom od POT.

W imieniu Marszałka woj. Mazowieckiego Adama Struzika zabrała głos zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmaska. W swoim przemówieniu dziękowała za dobrą współpracę z PIT, przede wszystkim przy okazji sytuacji kryzysowych, takich jak upadki biur podróży. Polska Izba Turystyki została uhonorowana odznaką Pro Mazovia. Izabela Stelmaska wręczyła również dyplomy uznania dla dotychczasowych prezesów izby: Mariana Kubickiego, Alojzego Hamerskiego, Włodzimierza Sukiennika, Andrzeja Kozłowskiego, Jana Korsaka i Pawła Niewiadomskiego.

Następnie przyszedł czas na dyplomy i odznaczenia dla partnerów i członków Polskiej Izby Turystyki. Okolicznościowe statuetki od PIT otrzymały: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna i Krajowa Izba Gospodarcza.

Z okazji 25-lecia PIT Minister Sportu i Turystyki przyznał zasłużonym działaczom odznaczenia resortowe „za Zasługi dla Turystyki”. Dorota Dulińska wręczyła odznaki: Michelowi de Blustowi, Violetcie Hamerskiej, Eugeniuszowi Ławreniukowi, Tadeuszowi Milikowi, Tadeuszowi Olszewskiemu, Małgorzacie Karwat, Małgorzacie Kogut, Leszkowi Szyczewskiemu, Jerzemu Świątkowi, Adamowi Zielińskiemu, a także firmom: Częstochowa Cargo & Travel Agency, PZM Travel Warszawa, Biuro Turystyczne Bial-Tur Białystok, Biuro Podróży „Harctur”, Mazurkas Travel.

Polska Izba Turystyki podziękowała też za zaangażowanie i wsparcie firm i instytucji. Pamiątkowe dyplomy z rąk Prezesa Pawła Niewiadomskiego odebrali: Prezes Andrzej Maciążek z Polskiej Izby Ubezpieczeń, Prezes Piotr Henicz z Biura Podróży Itaka, Dyrektor Katarzyna Szepczyńska z AXA TUiR S.A., Dyrektor Jerzy Świątek z Signal Iduna Polska, Dyrektor Janusz Molus z TU Europa S.A., Dyrektor Beata Kalitowska z ERV AG, Honorata Pierwola, prezydent SPATA, Bojan Baketa z Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Chorwacji, Ahmed Meddeb z Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki, Michel de Biust, sekretarz generalny ECTAA i dyrektor Michał Konwicki z Krajowej Izby Gospodarczej.

Prezes Paweł Niewiadomski wręczył też odznaczenia „Za Zasługi dla PIT” dla osób szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz branży turystycznej oraz umacnianiu i rozwoju struktur organizacyjnych Polskiej Izby Turystyki. Odznaczeni zostali: Katarzyna Balas, Jerzy Banat, Jan Błoński, Mirka Bryła, Andrzej Byliński, Małgorzata Chechlińska, Alojzy Choda, Ewa Głębowicz, Krzysztof Góralczyk, Jarosław Grabia, Alojzy Hamerski, Stanisław Harajda, Mariola Kaczmarek, Janina Kadaj, Cezary Kasprowicz, Jan Korsak, Andrzej Kozłowski, Marian Kubicki, Wanda Kwiatkowska, Anna Łastowska, Dariusz Marczyński, Krzysztof Markocki, Janusz Molus, Anna Myślak, Mirosław Nalazek, Janusz Pietrzak, Stanisław Piśko, Urszula Potęga, Aldona Sielska, Wojciech Smieszek, Włodzimierz Sukiennik, Tadeusz Szawuła i Gizela Szucmajer.

Następnie przyszedł czas na życzenia i gratulacje od gości. Podczas uroczystości ciepłe słowa wobec PIT padły ze strony: Przemysława Trawy, prezesa MTP, Uruszli Potęgi, Prezes MT Targi Polska, Dorotyc Solochewicz, Prezes Targów Gdańskich, Anny Kuś w imieniu Dariusza Skrobola, burmistrza Pszczyny, Piotra Wiktorko, wiceprezesa Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej, Marka  Kamieńskiego, wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jana Błońskiego, Honoraty Pierwola, prezes SPATA, Jagody Walczak, dyrektor marketingu w „Wiadomościach Turystycznych”, dyrektor Katarzyny Szepczyńskiej z AXA, Anny Jędrochy ze stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, prezesa PTTK Romana Bargieła. PIT otrzymała również listy gratulacyjne od Burmistrza Augustowa i od prezesa Forum Regionów Marka Migdala.

Po zakończeniu części oficjalnej goście bawili się podczas bankietu, przy muzyce grającego na żywo zespołu Singin’ Birds.