Most „Glienicker Brücke” między Poczdamem i Berlinem-Wannsee to symbol Zimnej Wojny: w latach 1962 – 1986 było to miejsce wymiany ok. 40 zachodnich i wschodnich agentów. Metalowa szyna, która przebiega przez środek mostu przypomina o dawnej granicy niemiecko-niemieckiej.

Dziś jest to doskonały punkt widokowy na okolicę i rzekę Lenne. Warto też przypomnieć, że po zjednoczeniupowierzchnia Niemiec powiększyła się o 108.333 km2 a liczba ludności wzrosła o ponad 16 mln.

» czytaj więcej…