Obchodzony co roku 5 października Światowy Dzień Nauczycieli upamiętnia rocznicę przyjęcia w 1966 r. przez Specjalną Konferencję Międzyrządową Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) i UNESCO. Rekomendacja ustanawia punkty odniesienia dotyczące praw i obowiązków nauczycieli oraz standardów ich wstępnego przygotowania i dalszej edukacji, rekrutacji, zatrudnienia oraz warunków nauczania i uczenia się. W listopadzie 1997 r. przyjęta została Rekomendacja w sprawie statusu nauczycieli akademickich, odnosząca się do kadry dydaktycznej i naukowej w szkolnictwie wyższym.

Wraz z proklamowaniem Agendy 2030, a w niej m.in. Celu 4. Zrównoważonego Rozwoju, dotyczącego edukacji oraz towarzyszącego mu zadania 4.c, przyznającego nauczycielom kluczową rolę w osiąganiu założeń Edukacji 2030, Światowy Dzień Nauczycieli stał się okazją do oceny postępów i do refleksji nad sposobami stawienia czoła wyzwaniom towarzyszącym promocji zawodu nauczyciela. Dzień tradycyjnie jest okazją do podsumowywania osiągnięć i definiowania najważniejszych wyzwań stających przed nauczycielami, którzy na co dzień odpowiadają za realizację celów edukacji rozwojowej i najważniejszej dla niej idei „niepomijania nikogo.”

Pandemia COVID-19 znacznie zwiększyła liczbę wyzwań, przed którymi stoją i tak już przeciążone systemy edukacyjne na całym świecie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że świat znajduje się na rozdrożu i teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy współpracować z nauczycielami, aby chronić prawo do edukacji, a jednocześnie nauczyć się wprowadzać je i realizować w warunkach rozwijającej się pandemii.

W bieżącym roku Światowy Dzień Nauczycieli obchodzony jest pod hasłem: „Nauczyciele: przewodniczenie w kryzysie, tworzenie wizji przyszłości na nowo” (Teachers: Leading in crisis, reimagining the future).

Wiodąca rola nauczycieli w reagowaniu na sytuacje kryzysowe to zagadnienie kluczowe choćby ze względu na ich wkład w zapewnianie ciągłości zdalnego uczenia się, wspieranie słabszych grup społecznych i zmniejszanie luk w edukacji i nauce wynikających z pandemii. Spotkania i dyskusje z okazji Dnia dotyczyć będą również roli nauczycieli w budowaniu odporności i kształtowaniu przyszłości edukacji oraz zawodu nauczyciela.

W tym roku obchody odbywać się będą online. Oprócz ceremonii otwarcia w dniu 5 października i wręczenia nagród dla nauczycieli UNESCO/Szejka Hamdana oraz ceremonii zamknięcia 12 października, w ciągu tygodnia odbędzie się szereg wydarzeń krajowych, regionalnych i światowych. Aby wziąć udział w ceremonii otwarcia 5 października, należy zarejestrować się za pomocą formularza na stronie UNESCO.

Dodatkowo UNESCO zaprasza 6 października br., w godzinach 10.00-11.30, na webinarium zatytułowane „Nauczyciele czytania i pisania wśród młodzieży i dorosłych: status, wyzwania i możliwości profesjonalizacji’ (Youth and adult literacy educators: status, challenges and opportunities towards professionalization). Będzie to jedno z 14 planowanych webinariów, związanych tematycznie z obchodami Światowego Dnia Nauczycieli.

Aby wziąć udział w spotkaniu 6 października, należy zarejestrować się za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej UNESCO.