Startupy będą miały okazję skorzystać z sześciomiesięcznego programu akceleracyjnego.


Airbus BizLab wskazał startupy, które w odpowiedzi na niedawne zaproszenie przedłożyły propozycje projektów do akceleratorów biznesu Airbusa, w Hamburgu w Niemczech i w Bangalore w Indiach.


Sześć startupów wybranych w Hamburgu spośród 100 zgłoszeń z 29 krajów to:

• ZinkCloud z Hiszpanii – projekt dotyczy stworzenia oprogramowania poprawiającego jakość produkcji dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego.

• Jetlite z Niemiec – „jetlite – światło, które łagodzi przebieg zespołu nagłej zmiany strefy czasowej” („jetlite – light to lighten your jetlag”). Propozycja dotyczy zwiększenia komfortu pasażerów i zmniejszenia ciężkości zespołu nagłej zmiany strefy czasowej poprzez nowatorskie wykorzystanie istniejącego LEDowego systemu oświetlenia kabiny.

• Synergeticon z Niemiec – proponuje platformę cyfrową z inteligentnymi narzędziami, która ma zapewnić optymalne wsparcie procesów pracy manualnej w produkcji i obsłudze technicznej.

• Velmenni z Estonii/Indii – pomysł dotyczy stworzenia nowej, bezprzewodowej technologii szybkiej transmisji danych przy wykorzystaniu światła widzialnego.

• Teraki z Niemiec – projekt zakłada redukcję big data. To oprogramowanie, które ma w inteligentny sposób redukować ilość danych z dowolnych czujników Internetu rzeczy.

• Nebaqua z Hiszpanii – propozycja dotyczy systemu oddzielania wody opartego na nebulizacji ultradźwiękowej, który pomaga zmniejszyć wagę i związane z nią koszty zarządzania.

Cztery startupy wybrane w Bangalore spośród 80 zgłoszeń z siedmiu krajów to:

• Blue Morfo z Indii – ten startup opracowuje aplikację mobilną, umożliwiającą wykrywanie i zapobieganie specyficznym problemom zdrowotnym związanym z pracą w lotnictwie, takim jak na przykład narażenie załogi samolotu na zespół nagłej zmiany strefy czasowej, na zwiększone ciśnienie w kabinie, itd.

• Shoonya Games z Indii – proponuje rozwiązania do celów szkoleniowych i marketingowych w postaci interaktywnych gier wykorzystujących technologie rzeczywistości wirtualnej oraz 3D, wbudowane w urządzenie mobilne.

• Open Turf z Indii – projekt dotyczy zapewnienia bezprzewodowo rozrywki podczas lotu, przy wykorzystaniu osobistych urządzeń pasażerów.

• Qualitas z USA – oferuje systemy zautomatyzowanej kontroli jakości produkcji wyspecjalizowane w systemach wizyjnych 2D i 3D.


Airbus zapewnia kompleksowe wsparcie dla projektów podczas sześciomiesięcznego programu akceleracyjnego. Wybrane startupy będą współpracować z licznymi ekspertami Airbusa w różnych dziedzinach (technologia, prawo, finanse, marketing, itd.) i będą mogły korzystać z wiedzy najodpowiedniejszego mentora. Zostaną im przydzielone pomieszczenia biurowe oraz będą mieć dostęp do prototypowni i placówek przeprowadzających testy. Zostanie również zorganizowany „demo day” –finałowe wydarzenie, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty współpracy ze startupami. Weźmie w nim udział kierownictwo Airbusa, a także partnerzy, przedstawiciele filii, klienci oraz inwestorzy.


Airbus BizLab to globalny akcelerator biznesowy na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmicznego, dzięki któremu startupy i przedsiębiorcy działający wewnątrz organizacji mogą pracować wspólnie w celu szybszego przekształcania nowatorskich pomysłów w wartościowe biznesy. http://www.airbus.com/innovation/bizlab/