Informujemy, że 17 grudnia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczony został komunikat o następującej treści:


„Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o skutkach epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Liberii, które wpływają negatywnie na sytuację bezpieczeństwa oraz dostępność podstawowej opieki medycznej w tym kraju. 
W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżą do Liberii, a osobom przebywającym w tym regionie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Należy stosować się do poleceń miejscowych służb porządkowych oraz śledzić najnowsze komunikaty o stanie bezpieczeństwa.”