W tym tygodniu francuskie media ogłosiły, że w przypadku gwałtownych skoków zanieczyszczeń powietrza, zakaz jazdy może być wprowadzony w całym departamencie Drôme na podstawie winiety Crit’ Air. Oznacza to, że wkrótce będzie można zastosować rozległe ograniczenia dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w 24 departamentach. Dotyczy to wszystkich kierowców, przede wszystkim właścicieli starych modeli silników Diesla. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia pojazdy bez winiety i kategorii Crit’ Air 5 będą w pierwszej kolejności wyłączone z ruchu. Dlatego też zachęcamy wszystkich do zakupu winiety. Czy wkrótce Francja będzie miała więcej stref ekologicznych niż Niemcy?

 

Miesiące zimowe to miesiące zanieczyszczenia powietrza – nie dlatego, że emitowanych jest więcej zanieczyszczeń, ale dlatego, że warunki pogodowe sprzyjają koncentracji zanieczyszczeń. Taka sytuacja miała ostatnio miejsce w wielu częściach Francji, gdzie na północy, Alzacji i Loarycie dochodziło do szczytowych zanieczyszczeń powietrza.

 

Ponadto Komisja Europejska uwzględniła szereg krajów, które już dawno temu przekroczyły wartości dopuszczalne. Niemcy i Francja zostały wezwane między innymi do uzasadnienia naruszenia dopuszczalnych wartości bezpieczeństwa lotniczego. Francuski minister środowiska Nicolas Hulot wezwał następnie miasta do szybszej pracy nad ich planami ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz do przedstawienia konkretnych środków do końca marca 2018 roku. Z tego powodu, oprócz 24 istniejących już we Francji stref o niskiej emisji, w perspektywie krótkoterminowej można spodziewać się dodatkowych stref.

 

Zakaz prowadzenia samochodu z dnia na dzień

 

Na wniosek Ministerstwa wydziały sukcesywnie włączają winietę Crit-Air do swoich planów działania na rzecz szczytów zanieczyszczeń powietrza. Jeśli zanieczyszczenie powietrza powodowane przez pył zawieszony, tlenek azotu lub ozon jest szczególnie wysokie na tych obszarach, nagle z jednodniowym ostrzeżeniem można wprowadzić zakaz jazdy. Niektóre kategorie pojazdów zostaną wówczas tymczasowo wyłączone z ruchu zgodnie z ich normami Euro.

 

Cechą szczególną nowych stref jest to, że chociaż ograniczenia ruchu mogą być nakładane w przypadku ekstremalnego zanieczyszczenia powietrza, dokładne strefy stosowania tych tymczasowych zakazów nie są z góry określone. Obszar dotknięty zanieczyszczeniem zawsze będzie ustalany indywidualnie i obowiązuje tylko przez czas trwania szczytu zanieczyszczenia powietrza! Więcej informacji na crit-air.fr.