Kluczowe wskaźniki

• Obsługiwany ruch pasażerski (RPK) wzrósł o 9,6% natomiast liczba oferowanych miejsc (mierzona wskaźnikiem ASK) wzrosła o 9,8%.

• Współczynnik wykorzystania miejsc zmniejszył się o 0,2 pp. do 69,3%.

• W listopadzie SAS przewiózł łącznie 2,2 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 3,7% w ujęciu rok do roku.

• Zarówno wskaźnik zysku jak i przychodów jednostkowych (PASK), po uwzględnieniu różnic kursowych uległy zmniejszeniu o 7%. Wartość nominalna zysku i PASK zmniejszyła się w listopadzie o 8%.

Trendy rynkowe

Zapotrzebowanie rynkowe w Skandynawii w 2015 roku kształtowało się pozytywnie. Całkowita pojemność rynku stopniowo rosła w ciągu ostatnich miesięcy i oczekuje się kontynuacji tego trendu, głównie na trasach międzynarodowych. Mimo to na niektórych rynkach zjawisko ostrej konkurencji jest nadal widoczne. Podczas gdy popyt notowany w regionach związanych z branżą naftową jest słabszy, obserwuje się jego zwiększenie zarówno na trasach typowo turystycznych, jak i rejsach dalekiego zasięgu. 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, w sezonie zimowym SAS zwiększa liczbę oferowanych miejsc na trasach międzykontynentalnych o około 25%, dzięki zapowiadanym, nowym trasomoraz zwiększeniu częstotliwości rejsów na dotychczasowych kierunkach. Ponadto, do kwietnia 2016 roku wycofywane Boeingi 717, zostaną, przede wszystkim w Szwecji, zastąpione większymi maszynami. W ujęciu ogólnym ma to przyczynić się to do wzrostu wydajności w ruchu rozkładowym w czasie sezonu zimowego o 10-12%. Spodziewany wzrost wydajności bez uwzględnienia rozwoju tras dalekodystansowych kształtuje się na poziomie 3-4%. Całkowita liczba lotów zwiększy się przy tym o około 1%.

Wzrost ruchu pasażerskiego 

Liczba miejsc oferowanych przez SAS w listopadzie zwiększyła się o 9,8% a ruch pasażerski wzrósł o 9,6%, głównie za sprawą dobrych wyników na trasach międzykontynentalnych. Współczynnik wykorzystania miejsc zmniejszył się nieznacznie o 0,2 pp do 69,3%, głównie ze względu na niższe wartości tego wskaźnika na niektórych trasach europejskich. 

Liczba miejsc oferowanych przez SAS na trasach międzykontynentalnych wzrosła o 19,2%, a ruch pasażerski wzrósł o 19,6%. Na wzrost ten wpływ miało przede wszystkim uruchomienie nowej trasy Sztokholm – Hongkong, a także zwiększenie częstotliwości rejsów na dotychczasowych kierunkach. 

Pełna treść raportu (w pdf, w języku angielskim) >>>

Nowości SAS w listopadzie

• SAS uruchomił połączenia na nowych trasach z Kopenhagi, Oslo i Sztokholmu do Tallina.

• Aplikacja mobilna SAS otrzymała najwyższą ocenę wśród aplikacji 12 linii lotniczych w Europie, w badaniu opartym na opiniach blisko 50 000 klientów, opracowanym przez poświęcony nowoczesnym technologiom serwis Tnooz.com.