16 czerwca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, odbędzie się II Kongres Rodzicielstwa Zastępczego podczas którego czterystu rodziców zastępczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i specjalistów z całego kraju spotka się aby podjąć rozmowy na temat rodzicielstwa zastępczego, analizy obecnego systemu oraz potrzeby ewentualnych zmian.

Na Kongresie wystąpią polscy i zagraniczni eksperci oraz usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej opieki zastępczej. Ważnym przesłaniem Kongresu jest podkreślenie, że każdy rodzaj opieki powinien być zawsze skoncentrowany na dobru dziecka, a żeby było to możliwe należy szanować integralność rodziny, w tym rodziny zastępczej, wspierać powierzone dzieci i rodziców zastępczych oraz dbać o skuteczne usamodzielnienie.

Po raz pierwszy w Polsce w czasie Kongresu wystąpi BETSY KEEFER SMALLEY ze Stanów Zjednoczonych, która otrzymała szereg nagród stanowych i państwowych. BETSY jest współautorką książek: „Telling the Truth to Your Adopted or Foster Child: Making Sense of the Past” (2000), która została nagrodzona w 2000 nagrodą Pro Humanitate Award przyznawaną przez The North American Resource Center for Child Welfare, w kategorii największego wpływu na dobro dziecka, i „Zranione dzieci, uzdrawiające domy” (2009).

„Według niektórych naukowców, praca z dziećmi, które doświadczyły krzywdzenia, bardziej naraża na możliwość wystąpienia wtórnego zespołu stresu pourazowego, niż praca z dorosłymi. W zapewnieniu dzieciom właściwej opieki, kluczowe jest by rodzice adopcyjni i zastępczy uczyli się w jaki sposób radzić sobie z wyzwaniami opieki nad dziećmi, które doświadczyły traumy. O tym będzie można między innymi usłyszeć w moim wystąpieniu” – mówi BETSY KEEFER SMALLEY

„Prowadzimy placówkę rodzinną od października 1998 roku. W naszym Domu przebywało i przebywa – krótko, lub dłużej (w zależności od potrzeby) 28 dzieci. Szesnaścioro z nich już usamodzielniliśmy. Kongres jest jedynym miejscem, gdzie mogą spotkać się wszyscy, którym dobro dziecka potrzebującego pomocy leży na sercu: sędziowie, kuratorzy sądowi, przedstawiciele władz, powiatów, asystenci rodziny, koordynatorzy i rodzice zastępczy. Mogą oni wymienić się wiedzą, doświadczeniami, przedstawić swój punkt widzenia, a wszystko po to by system pracował coraz lepiej a dzieci były szczęśliwsze” – mówią Iwona i Sławek Maj, rodzice zastępczy.

Kongres organizuje Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Członkami Koalicji są organizacje pozarządowe, od niewielkich, działających lokalnie, po większe, obejmujące swym obszarem cały kraj. Misją Koalicji są różnorodne działania mające na celu egzekwowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Obecnie Koalicja skupia 16 organizacji, z których większość została założona przez rodziców zastępczych.

Współorganizatorem Kongresu jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerem głównym Fundacja Rodzin Adopcyjnych. Pozostali partnerzy to: Towarzystwo Nasz Dom, akcja www.pomaganietoniewodylanie.pl, Fundacja Przyjaciółka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Patronat honorowy nad nim objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Związek Powiatów Polskich.

Poruszane będą następujące tematy:

    Czy dobre relacje w rodzinie zastępczej mogą wpłynąć pozytywnie na mózg dziecka?
    W jaki sposób należy przenosić dziecko z rodziny zastępczej pod opiekę rodziców adopcyjnych?
    Czy rodzice zastępczy mają prawo do „dbania o siebie”?
    Dylemat: „Kim jestem – profesjonalistą czy rodzicem” w kontekście rodziny zastępczej?
    Skuteczność i satysfakcja, jak to osiągnąć w rodzicielstwie zastępczym?

Udział w Kongresie to także okazja do rozmowy z rodzicami zastępczymi, specjalistami i Ministrami.