Warto pamiętać, że przy przekraczaniu granicy dzieci obowiązują te same procedury, co dorosłych.

Dokumentami uprawniającymi każdego obywatela RP do przekroczenia granicy państwowej, są – w zależności od kierunku podróży  – ważny paszport lub dowód osobisty. Z zasadami przekraczania granicy przez osoby niepełnoletnie można zapoznać się w informatorze przygotowanym przez Straż Graniczną.

Informator znajdziesz tutaj

 

Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl