16 kwietnia br. biegły rewident zakończył badanie bilansu w spółce Ecco Holiday. Jak wynika z dokumentów, poznański touroperator w roku 2013 wypracował łączny zysk netto w wysokości 9,57 mln złotych. Ecco Holiday uzyskało przy tym najwyższy w historii firmy poziom rentowności, plasując biuro wśród najbardziej efektywnych finansowo firm w branży.

Kapitały własne spółki za ubiegły rok wynoszą 47,54 mln złotych. To bardzo ważne informacje u progu sezonu wakacyjnego, pozwalające wybrać właściwego organizatora tegorocznego wypoczynku.

W sferze wzrostów znajduje się także ilość obsłużonych klientów biura. Niemal 20% osób więcej wybrało ofertę  Ecco Holiday, w porównaniu do roku ubiegłego. Według zarządu spółki, na tak dobre wyniki firmy wpłynęły przychody ze różnicowanych obszarów działalności turystycznej, obejmującej bardzo szerokie spektrum usług, przeznaczonych dla różnorodnych grup odbiorców.
Od dwóch lat staramy się – na wielu płaszczyznach – poszerzać naszą ofertę związaną z podróżami. – mówi Grzegorz Płókarz, Prezes Zarządu Ecco Holiday. – Wykorzystanie przelotów tanimi liniami, obsługa turystyki przyjazdowej oraz wyjazdów krajowych, a przede wszystkim obsługa klientów biznesowych, pozwalają zniwelować wszelkie ograniczenia, jakie niesie ze sobą krótki sezon sprzedażowy czy wysoka konkurencyjność w turystyce czarterowej. Turystyka jest trudną i wymagającą branżą. Jednocześnie drzemie w niej ogromny potencjał i możliwości wykraczające daleko poza standardową sprzedaż wyjazdów czarterowych do najpopularniejszych kurortów.  

W piśmie zarządu, skierowanym w ubiegłym tygodniu do kontrahentów, w tym współpracujących z Ecco Holiday agentów, prezes Płókarz zaznaczył: Naszą ambicją jest bycie prawdziwym organizatorem turystki – z różnorodną ofertą, odpowiadającą rzeczywistym i aktualnym oczekiwaniom klientów, zróżnicowaną grupą odbiorców i szeregiem uzupełniających się usług – czyli touroperatorem nadążającym za zindywidualizowanymi potrzebami turystów. W ten sposób maksymalnie możemy wykorzystać zarówno szanse jakie niesie szeroko rozumiana turystyka, jak i potencjał tkwiący w kompetencjach firmy.

Ecco Holiday działa na turystycznym rynku od ponad 12 lat, ale nigdy dotąd firma nie notowała tak dobrych wyników finansowych. To bardzo istotna informacja z punktu widzenia agentów, biorących często na siebie odpowiedzialność za polecanie klientom pewnych, ich zdaniem, organizatorów. Jak uważają eksperci rynku, najlepszym miernikiem wiarygodności  firmy jest jej sytuacja finansowa, a o bezpieczeństwie organizowanych przez biuro wyjazdów świadczy wysokość kapitałów własnych. Wyniki finansowe Ecco Holiday nie pozostawiają w tym temacie żadnych wątpliwości.